UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

11.12.2017.

"PROUČI I POUČI SE"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

„VIDIO SAM ČOVJEKA OD MOG UMETA . . .“


Seid ibn Musejjib prenosi od Abdurrahmana ibn Semure radiallahu anhu koji kaže:
„Sjedili smo jednog dana u Medini kada dođe Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi wesellem, i reče: 'Sinoć sam usnio čudan san.
Vidio sam čovjeka od mog ummeta (naroda) kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima, te udalji meleka smrti od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio izložen patnji u Kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga od toga.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegovo spominjanje Allaha džellešanuhu i otjera šejtane od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojega su opkolili i uzeli Meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga od njihovih ruku.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je skapavao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (Poslanikov as, izvor vode na Sudnjem danu), bio bi spriječen i otjeran, pa dođe njegov post mjeseca Ramadana, te ga napoji i ugasi mu žeđ.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako ide pored Poslanika koji su sjedili u halkama, kad god bi se primakao nekoj od tih halki bude udaljen, pa dođe njegovo vjersko kupanje, te ga uze za ruku i dovede ga, te sjedne pored mene.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio okružen tminom i mrakom sa svih strana i on je u tom mraku zbunjen, pa dođe njegov Hadždž i Umra te ga izvedoše na svjetlo.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i načini nad njegovom glavom.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se obraća vjernicima, a oni s njim ne govore …, pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza pa reče: „O vjernici, on je čuvao rodbinske veze, pa pričajte i kontaktirajte s' njim“ te ljudi počeše govoriti s njim i rukovati se.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koga su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari Džehennema), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga Melekima Milosti.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako kleči, a između njega i Allaha džellešanuhu je zastore, pa dođe njegov ahlak (Moral- lijepo ponašanje), uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha džllešanuhu. I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha džellešanuhu, uze tu knjigu i stavi je u desnu ruku.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a vaga njegovih djela je lagahna, pa dođoše njegova umrla djeca i ojačaše njegova dobra djela.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako stoji na ivici Džehennema, pa dođe njegova dova puna nade upućena Allahu džellešanuhu i spasi ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta kako pada u vatru, pa dođoše njegove suze koje je prolio iz straha od Allaha džellešanuhu i spasiše ga, te on prođe, …
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako je stao na Sirat ćupriju (most preko Džehennemske vatre), i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu džellešanuhu i učvrsti ga i on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako puzeći ide preko Sirat ćuprije, nekada poklekne i spotakne se, pa se pridiže pa dođe njegovo donošenje Salavata na mene, pa ga uspravi, učvrsti mu nog i spasi ga.
I vidio sam čovjeka od moga ummeta, kako dolazi pred Džennetska vrata koja se pred nji zatvoriše, pa dođe njegov iskreni Kelime i Šehadet (Svjedočenje da je je Allah Jedan i da je Muhammed Njegov Poslanik) LA ILAHE ILALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH! te mu otvori vrata i uvede u Džennet.“


Hadis je sahih (vjerodostojan) i bilježi ga Taberani.


Ako uđete u Džennet i ne nađete me tamo, zauzimajte se za mene.
Recite: Gospodaru okoristili smo se barem jednim njegovim savjetom pa dopusti da bude sa nama.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u vakom trenutku sada od srca želim!, hn. :)


07.12.2017.

" I N T E R M E Z Z O " Život u iluziji!

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!Ima B o s n e !

Bit će! Bit će Bosne i Hercegovine ! ! , a njih biti neće. :)

“Imam osjećaj da postoje ljudi koji stalno gledaju u sat kad će nestati Bosna i Hercegovina, to traje predugo. A ne znaju da oni imaju satove, a Bosna i Hercegovina ima vrijeme. I svi ti koji pletu mreže, nažalost i naši susjedi, ustvari je ne znaju. Zbog toga su napravili sve ove greške. Oni ne znaju koliko su ti korijeni duboki. Nevidljivo korijenje je teško iščupati.“
Napis vasionka

*
„Vrijeme je konstanta!“ Ja – mi smo u prolazu. hn.


Pogrešno je stavljati znak jednakosti između pojmova vrijeme i vremenske prilike.
Vremenske prilike su „fragmenti“ vremena, koje je kao što rekoh konstanta.
Ne tako davno postavih sebi i vam pitanje:
„Možete li zamisliti svijet u kojemu bi svatko mogao činiti što ga volja?
- Nezamislivo to je!
Evo pogledajte kako izgleda svijet danas u kojem samo njih nekolicina 1 – 2 % koji se Gospodarima svijeta – novca smatraju, mogu i čini što ih volja!?


„LJUDI NA ZEMLJI OD PREVELIKOG MUDROVANJA POLUDE!“ – UMIŠLJENE VELIČINE?!


Kažem tim 1 – 2 %: „Nije u šoldima sve!“
Mnogo više toga je u ljudskosti koja je potisnuta, od njih proglašena ludošću?! A ne valja tako!, i još jednom im kažem: „Ne valja tako!“, jer mnogi zaboraviše da: „Tko visoko leti nisko pada!“, pa će i ti i takvi pasti, poslije ili prije, tražit će sažaljenje ali neće biti onih koji će ih sažaljevati izuzev onih koji svima i svakome praštaju sve, a tih je kako vidimo sada veoma malo. Ljudi koji nisu osjetili tuđu silu, straha od ljudi niti od Boga nemaju, u Njega ne vjeruju niti od Njegove kazne strahuju.


I L U Z I J A :


„Kada sluga oponaša Gospodara onda se to iluzijom imenuje.“
Mnogi umisliše da su Gospodari a u biti svojoj su sluge koje-koga, koje-čega, koje šta, svega i svačega!


S V O J A T A N J E :


Pohlepa i strast dvije su karakteristike onih koji sve i svašta svojataju zaboravljajući da su pohlepa i strast sigurni vodiči u propast kako pojedinca tako i cijelih društvenih zajednica.
Oni i zemlju i državu svojataju k'o da im je to babo – tata u vlasništvo dao?!
Mnogi visoko školovani pa i oni koji sebe intelektualcima i intelektualnom elitom smatraju gore navedeno svojataju zaboravljajući na razliku između posjedovanja i vlasništva.
Samo je jedan Gospodar i On je vlasnik svega, naših sudbina i života, a mi (svi ostali) samo smo posjednici i posjedovani, nikako i nikada vlasnici. Kada to shvatiš tek tada živiš svoj prirodni položaj, položaj sluge i uživanog, nikako i nikada vlasnika i uživatelja.
Čovjeku slabo da dođe kad čuje onoga koga smo za premijera izabrali kaže: „Moja vlada“.
Evo, ovaj tekst neka bude moj doprinos razrješenju situacije u koju smo mnogi „ne slobodnom voljom“ iz neznanja zapali i kao komentar na vasionkin post?!
Probudi se, osvijesti se, promjeni se, kreni putem ljubavi (služenja bližnjemu), mira u sebi i sa onima oko sebe, slobodni budite ne ludite.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca hadži Nezir želi!
Uvijek sluga, nikad gospodar!


P.S.
Pretpostavljati, grijeh je! – Pitaj ne pretpostavljaj. Uči, razlikuj dobra od zla i po naučenom u dobru živi!, hn.


04.12.2017.

"Post za nas 90% koji se vjernicima izjašnjavamo!"

***

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

Ima B o s n e !

Bit će B o s n e ! ! , a njih biti neće. :)


„Ja rekoh!“


„Ljubav silu ne poznaje a nasilje ne priznaje.“
Samo onaj „Ja“ koji sam spoznao sebe mogu voljeti tebe kao sebe!
/Ja, hn. rekoh! - Ti sudi!/
*
„Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“
*
„Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedni druge!“

PREVEDENO:/Služite jedni druge; kao što sam ja služio vas, služite i vi jedni druge!/ hn.
*
I na kraju:


„Sve što želite da ljudi čine vama činite i vi njima!“
/Riječi pripisane Isau a.s./
*
Dobro je činiti dobro svakome i svima, pa i neprijateljima svojim.
Dobro čini i dobru se nadaj potpuno pravo imaš!


Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!, hn. :)


30.11.2017.

" U Č I / m o ! "

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
*


"INTERMEZZO"


Zašto mi je kako mi je?


Zato što sam kakav sam!


Pa kakav sam to "Ja" ?


Neznalica, nisam znao da:


„Ljubav silu ne poznaje a nasilje ne priznaje.“

*
Samo onaj „Ja“ koji sam spoznao sebe mogu voljeti tebe kao sebe!, hn.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada!,hn. :)


28.11.2017.

"Strah i sram čuvari su reda na zemlji!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!I to ne bilo koji strah i bilo koji sram, nego strah i sram od Gospodara svih svjetova!
*
" S T R A H ! ? "


– Strahu reci: "Išššš!"


Parole, parole!, ljudi vole parole?!


*
Evo jedne iz devedesetih:


„Tuđe hoćemo – svoje ne damo!“


Ova parola porodi nacionalizam, segregaciju, zastrašivanje, progone, silovanja, ubojstva drugih i drugačijih, razaranja (svake vrste) neslućenih razmjera.


Ljudi koji se još uvijek straha oslobodili nisu reći će:
„Bolje je glasati za one koji su pokazali što mogu činiti za nas, nego za one za koje nisu sigurni što mogu učiniti za nas.“
Ne pitaju se: „Što mogu sam učiniti za sebe!?“


Zaključno: „Čuvanje tru(h)lih jabuka?“
– Strah ljude čini „nesretnim“ a političare „sretnim“?!


Evo i rješenja:
*
Smutljivce, naročito one koji se politikom bave amnestirati pod jednim jedinim uvjetom a taj je:


„Od danas živite od svojega rada!“


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca želim!, hn. :)


23.11.2017.

"New age?!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
*


"INTERMEZZO"


Zašto mi je kako mi je?


Zato što sam kakav sam!


Pa kakav sam to "Ja" ?


Dovoljno je reći samo ovo:
Prihvaćam crnog đavla onakvim kakav nije a ne prihvaćam brata - sestru onakvim kakvi jesu.
*
New age?


Došlo novo doba?!
Pa kada bih i htio prihvatiti brata - sestru kakavi jestu ne mogu jer ne znam ni gdje žive niti kako se zovu, dok u isto vrijeme šejtani znaju o njima sve, manipuliraju njima, oni toga ni svjesni nisu, sve iz straha koje šejtani zaštitom osobne privatnosti potiču. Da nije tužno, smiješno bi bilo. :D
Iš!!


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada!,hn. :)


17.11.2017.

"VJERA NIJE NAUKA" - II dio

U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!

"Što besplatno primih, besplatno i dijelim!", hn.


VJERA NIJE NAUKA - II – dio
Možda djeluje pretenciozno, neka djeluje kako djeluje ali: Ovaj post je za pručiti i poučiti se, ne samo pročitati?! Hvala!, hn.*

Razlika između čovjeka i životinje ogleda se u tome što se čovjek pita:
- Zašto?
- Zašto patim?
- Tko sam Ja?
- Da li sam stvoren za patnju?
- Da li sam stvoren za nevolje?
*

I životinja i čovjek jede, spava, razmnožava i brani se.
Kako riješiti problem patnje?
Zakonima prirode i države izložen sam patnji.

*

SAVŠENSTVO ŽIVOTA
Kada se pitanja o Bogu dž.š. i našem odnosu s Njime pojave, to je krajnje savršenstvo našega života.
*

Lažni ego: Pogrešno poistovjećivanje da sam ova materija.
*

„Nemoj pokušavati da vidiš Boga. Postupaj tako da te Bog 'opazi'!“

*

SVAKO ŽIVO BIĆE TRAGA ZA MIROM.
*

Drugima možemo pružiti dobrotu kada postignete uspjeh u životu.
*

Smisao života je uživanje – umjesto uživanja doživljavamo patnju?!

*

STADIJI DUHOVNOG ŽIVOTA
- radoznalost,
- nastojanje za shvaćanjem (zašto ne bih postao jedan od njih),
- nestajanje sumnje,
- razvijanje pravog ukusa (shvatanje Boga) promjena ukusa,
- prava vjera,
- druženje s vjernicima,
- nestajanje svih sumnji,
- čvrsta vjera,
- ukus,
- spoznaja Boga,
- ljubav prema Bogu,
- Savršenstvo. (To je prvorazredna religija).


„Prava religija znači razviti ljubav prema Bogu.“ (To je savršena religija).


RELIGIJA:

„Priznavanje nadljudske kontrole ili moći, posebno osobnog Boga kome se treba pokoravati, popraćeno pravilnim društvenim stavom.“

*

Dužnost je smrtnog čovjeka da se raspituje o Svevišnjem, sluša o Svevišnjem, meditira – ustrajno usmjeri svoje misli na Svevišnjeg koji privlači sve jer u potpunosti posjeduje sve obilje.
*

Bez obzira da li je zakon države ili prirode i ako ga prekršimo izlažemo se opasnosti da patimo.

*
*

UZROČNICI PATNJE NA ZEMLJI - POGREŠAN IZBOR GOSPODARA


1. Materijalno tijelo,
2. Druga živa bića,
3. Prirodne sile.
Nitko od živućih ne može za sebe reći da je potpuno oslobođen patnje.

*

Zašto živa bića pate?
Iz neznanja!


Hajd' malo da pojasnim ovo: "POGREŠAN IZBOR GOSPODARA"
Koga i što sve ljudi ne obožavaju?! Neko hranu netko piće, netko i jedno i drugo, neki nekoga ili neku poznatu osobu, netko drogu, velika većina novac i bogatstvo - bez rada i još svašta nešto (strasti svoje). Kada su im to gospodari sami možete pretpostaviti kuda će ih oni odvesti. Sigurno ne na pravi put nego stranputicu i u odsudnom trenutku će ih se odreći. Tada"On /ona pati jer nisu htjeli da shvate i prihvate Boga za Gospodara svoga, nisu htjeli da prihvate svoj prirodni položaj a to je položaj sluge - uživanog, nikako položaj gospodara uživatelja. Samo je On Gospodar svi i sve ovisni su o Njegovim blagodatima - nezasluženim darovima kojima nas On neprekidno obasipa bez račun, kako da sunce sija i dobrima i zlima kao što i ruža miriše i pravedniku i grešniku. Kada tako radiš što drugo možeš očekivati u životu nego patnju, tugu, jad i bijedu, tijela i uma. Eto zašto sam izabrao geslo: "Uvijek sluga nikad Gospodar." I Tebi je sloboda izbora zagarantirana i sam ste odgovornost za svoja djela izabrali. Pametni budite ne ludite, toplu vodu ne otkrivajte i pored svega rečenoga svoj život živite pa vidite što ste učinili i u što život trošite.


Tamu neznanja može razbiti jedino svjetlost znanja, koja nam daju Knjige znanja preko naših učenjaka i osobnim proučavanjem.

*

Oni koji pokušavaju postići bolji položaj u materijalnom svijetu na kraju će biti poraženi, jer bolji položaj ne postoji.
*

Onaj tko drži ljude u tami nepoznavanja učenja o Bogu iskrivljujući smisao Božjih poruka(Riječi – Knjiga objave) čini najgoru uslugu čovječanstvu. Svaki Božji Poslanik, vjerovjesnik i propovjednik posjedovao je i treba posjedovati trpeljivost i samilost.

*

Obuzdavanje čula počinje obuzdavanjem jezika.
Glavni nedostatak današnje civilizacije je da su ljudi ludi za zadovoljavanjem čula.
„Kada sluga pokušava oponašati Gospodara onda to nazivamo iluzijom.“
*

Čovjek „mora“ – treba „željeti“ – htjeti saznati tko je?, i zašto je izložen bijedama – patnjama rođenja, bolesti, starosti i smrti?

Postoji li tomu lijeka?
O tome kako olakšati ove patnje treba raspravljati, to je ljudski život. – To je duhovni život! v
*

Ovo je vrlo interesantno, mnogi ovo ne znaju!! -

ZAŠTO POSTOJI KRIMINAL?


Kriminal postoji jer su ljudi bezbožni!


Iskorjenjuje se pročišćenjem srca – vjerom u Boga.
Izostane li to ništa kriminalcu ne znači odsluženje zatvorske kazne koja je zakonom zapriječena.
Shvaćaš liTi ovo??

– „Nema poštenja, nema moralnosti bez Bogobojaznosti!!“

*

R A Z L I K A
Naše znanje je male(h)no. S malo znanja čovjek - ljudi mogu napraviti Boing 777, otisnuti se u prostranstva svemirska ali ne mogu stvoriti komarca, pa kada bi im on nešto ugrabio oni to ne mogu izbaviti.
*

Slijepac može voditi slijepca ali što im to vrijedi, obojica padaju u jarak – provaliju.
*

Život je spoj žudnje i jadikovanja – žudimo za onim što nemamo i jadikujemo za onim što smo izgubili – propustili. (To je naš materijalni život).
Kada shvatite da u vama ima trunka svete Božanske osobe (da posjedujemo dušu) tada nadilazimo žudnju i jadikovanje.
*

Borba za opstanak vodi u stanje;
– „Moć je pravda!“
*

Bogataš može biti slavan u svojoj zemlji ali učen čovjek slavi se gdje god ode.
*

Bog je Najveći!

*

Po tko zna koji puta nudim Ti besplatan BESPLATAN RECEPT ZA SREĆU a Ti odbijaš?!
Čovjek ne može biti sretan ako Bog – Gospodar njegov nije zadovoljan njime.


„Sretan sam kada sam svjestan da je moj Gospodar zadovoljan mnome!“


Tajna uspjeha: Zadovoljavanjem Uzvišenog Boga – Allaha dž.š. zadovoljavamo sve i svakoga i tu nema govora o nestašici. Ljudi ne znajući ovu „tajnu“ uspjeha pravite vlastite – osobne neovisne planove za sreću.
A to? To, ludost je!

*

"Sve što prihvate vođe obični ljudi slijede!"
Prevedeno: "Sve što veliki čovjek učini, obični ljudi slijede", ma kakav primjer postavi svojim uzornim djelovanjem čitav svijet slijedi.

*

NA KRAJU: NE ZABORVI!
„Služba za čovjeka služba je za Boga dž.š.!“
*

Svaki od vas ko ovo pročita neka sebe pita i preispita gdje je i što o svojega života čini.
Sretno Ti bilo!, hn. :)


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada!,hn. :)P.S.

A Bosna i Hercegovina??


15.11.2017.

U međuvremenu"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!


"INTERMEZZO"

„Jedni te isti, ovisno od situacije su „Za“ i „Protiv“ majorizacije!“
Pa vi pametni budite, što da im ponudite?! hn. :)Preneseno sa bloga Dusa u Bosni tijelo u Njemackoj


1.*Živimo u vremenu kada vidimo mnogo ljudi, ali ne dovoljno ljudskosti;*
2.*Živimo u vremenu kada, ako "Džon" počini zločin, krivimo Džona, a ako "Muhammed" počini zločin, krivimo Islam;*
3.*Živimo u vremenu kada nas pametni telefoni zbližavaju sa onima koji su daleko, ali odaljavaju od onih koji su blizu;*
4.*Živimo u vremenu kada otvaramo Facebook više nego Časni Kur'an;*
5.*Živimo u vremenu kada se jedna majka može brinuti o desetero djece, ali desetero djece se ne može brinuti o jednoj majci;*
6.*Živimo u vremenu kada bogati hodaju miljama da bi svarili hranu, dok siromašni hodaju miljama da nađu hranu;*
7.*Živimo u vremenu kada se ženama plaća da budu gole, dok se druge kažnjavaju što su obučene;*
8.*Živimo u vremenu kada su naše liste kontakata velike, a odnos sa njima slab;*
9.*Živimo u vremenu kada posjedujemo mnogo, a zahvalni smo malo;*
10.*Živimo u vremenu kada znamo kako zaraditi dobar život, a opet zaboravimo kako dobro živjeti;*
"Zaista, živimo u čudnom svijetu. Da nas Uzvišeni Allah zaštiti."
Khalid Yasin

Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada!,hn. :)
12.11.2017.

"Vjera nije nauka!!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!


„Svi mi zemlj(e)ni (od biti zemlje stvoreni) na Zemlji živimo uvjetovani život!“


Uvjetovanost života u materijalnom svijetu:


- vrlina,
- strast i
- neznanje.


Nedostaci materijalnoga svijeta:

Uvjetovana duša u materijalnom svijetu čini;

- greške,
- opčinjenost iluzijom,
- sklonost varanju,
- posjedovanje nesavršenih čula.
Znaj da požuda na kraju završava frustracijom. a bogatstvo (novac) ako se ne upotrijebi za služenje Bogu, (prevedeno znači služenje, ne robovanje čovjeku), mora se potrošiti na zakonite probleme (odvjetnike) ili bolest.
(To je zakon prirode)


Što to privlači ljude?
Raznolikost privlači ljude - blještavilo iluzije.


Za života na Zemlji čovjek je izložen bijedama:


- bijedama tijela, uma,
- bijede koje potječu od drugih živih bića,
- bijede prirodnih nepogoda.
„Osloboditi se tih bijeda znači biti sretan u životu!“ – Kako? Jedini način je služenjem.


Glavni uzrok patnje živih bića je protekcionizam!
Prevedeno: „Zloupotreba moći diskriminacije ili male neovisnosti dane individualnim dušama.“


I sada se pitam: Što sam, tko sam, kamo pripadam?
Ja nisam samo ovo tijelo i zato kažem ovo je moje tijelo.
„Ja sam duhovna duša!“ – Što je duša ne znamo.


Pitanje savjesti pri punoj svijesti o bezbožnosti:


„Odbijanje prihvaćanja Stvoritelja i upravitelja svemira veličanstvenog ne želimo odgovarati za svoje postupke – grešne aktivnosti. Želimo nastaviti sa svojim grešnim aktivnostima i zato poričemo postojanje Upravitelja.“

Eto to je osnovni uzrok bezbožnosti.

Iz istog proizlazi da: Početak znanja je; znati da Stvoritelj postoji !


„Pomisli da si najniži vidjet ćeš nekog ispod sebe.
Pomisli da si najviši vidjet ćeš nekog iznad sebe.“


Znaj da ovo nije vjeronauk!!

Tumač Kitaba jednostavno mora prenijeti poruku bez ikakvih tumačenja jer čim su prisutna osobna tumačenja, poruka biva, izgubljena i upute postaju uvredljiva. Učitelja - mualima koji hirovito tumači Knjige trebamo odmah odbaciti.


Tko hoće da „spozna život“ treba imati vjeru i ponizno služiti svome Gospodaru.
Pa slijedi: „Svaka zemlja koja se ponosi svojim znanstvenim napretkom ali ne zna kako da organizira svoje društvo, predstavlja društvo – zajednicu budala.“


Ako u društvu nema duhovnih ljudi to je društvo mrtvo, tu je matematika uvijek: 1-1=1 i 1+1=1.
Naravoučenije: Nema promjene u svijetu bez promjene svijesti i zalaganja za dobro svakog pojedinca.


Mijenjaj sebe sada!, na bolje!
Nije beznačajno, nego je veoma bitno na koje mjesto sebe postaviš: 0,1 ili 1,0!?, hn. :)Hvala tebi koji pročitaste ovo do kraja! Na korist Ti bilo!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada!,hn. :)

09.11.2017.

"Pa u čemu je onda P R O B L E M ? "U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!


Pa u čemu je onda PROBLEM?


„Većina problema odraslih proizlazi iz 'gaća'!“,
poneki i iz glave. hn.
Hajd' sad reci da ova tvrdnja istinita nije?
Iscrpljivanje u raspravama: „Što bi bilo da je bilo, što će biti ako bude??“


„Ne budi o onih kojima će se život svesti na slučajnost, žudnju i jadikovanje; žudimo za onim što nemamo i jadikujemo za onim što smo izgubili.“

Ovakva pitanja postavljaju i odgovore na njih daju samo nevjernici, ma kako se tko i za što od govornika izjašnjavao! Sami znate koliko vam olakšanje donosi kada dođete do saznanja što je uzrok vašoj patnji. Već tada ste na pola puta do izlječenje. Uzmi novine pa čitaj, otvori Internet portal čitaj pa se upitaj: O čemu to oni vrli ugledni pojedinci iz „elitnih krugova“, našeg društva govore a novinari prenose pa po običaju i sami nešto konstruiraju, na što nas upozoravaju i koja rješenja nude.
Evo nekih tema;
- O Ustavu i ustavnim pravima, (poštovanju i nepoštovanju istog, …),
- o pomirenju među narodima,
- okončanje rata izvođenjem osumnjičenih za ratne zločine pred lice pravde, (o odnosu prema osuđenima koji su kaznu odslužili),
- o stanje odnosa među strankama na državnom, kantonalnom i lokalnom nivou,
- o ekonomiji,( rastu BDP-a, zaduživanju, …),
- o stanju u sudstvu,
- zdravstvu,
- školstvu, (vjeronauku, jeziku, …),
- prava i ravnopravnosti naroda na cijelom teritoriji države,
- pravima građanina,
- vjerska prava ,
- radnička prava,
- o ljudska prava, …. .

O čemu to oni govore?
Pa u glavnom govore o posljedicama bez imenovanja uzročnika za trenutačno stanje koje mi, (Ja, ti, većina nas ako ne i svi) zbog tolikoga broja tema i problema uzročnika niti prepoznajemo niti vidimo?! Svaki od nas treba znati da probleme u društvu nije moguće riješiti povećanjem mase materijalnih dobara, rastom BDP-a
„Oni koji pokušavaju steći bolji položaj u materijalnom svijetu na kraju će poraženi biti, jer bolji položaj ne postoji.“
Nije moguće!!, i točka!


Pa što da se radi, što da radim/o?
„Oni“ (oni na položajima moći – vlasti predlažu da sve odluke trebamo donijeti konsenzusom, pristankom svih na jedno rješenje, zaboravljaju na moje najveće otkriće da: „Rogove je moguće složiti u vreću, kao rogove!“, sve dok ih ne „pretopimo u češljeve“. Tek tada govor o konsenzusu je moguć. Na prvu i ne izgleda to tako loše. O svemu se dogovorimo pa svi u istom smjeru „gurajmo kola“ u kojima se nalazimo.


U čemu je onda PROBLEM?
Problem je u našem karakteru koji nije odnjegovan niti odgojen na dobrim, plemenitim temeljima. Taj temelj nije moguće izgraditi ako nemamo zajednički usvojene kriterije vrijednosti i norme ponašanja. Ti temelji su: Za vjernika to su svakako Božje zapovjedi i uputa, gdje su istina, pravda i pravednost iznad sitno-sopstveničkih interesa, za ostale neka to bude opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima, gdje sila treba biti delegirana pravednosti a ne kao do sada moćnicima koji milosti nemaju, pod motom: „Daj ti meni!“ – „Poslije mene potop!“
Bježanjem od istine svakako nećemo doći do pravih i pravednih rješenja! Boljeg života na Zemlji?!
Mnogi nismo svjesni koliko njihov pa i naš strah, strah od osobne odgovornosti, strah od gubitka onoga što imaju / imamo, stanja koje poznajemo, kojemu smo se prilagodili utječe u njihovo / naše stanje zdravlja kako tjelesno, tako i psihičko.


Kažu „oni“: „Politika je umijeće ostvarenja mogućeg!“
Dooobroooo!


Pa u čemu je onda PROBLEM?
Problem je u „nesvijesti“?!

A, moj Gospodar hoće da su Njegova stvorenja uvijek pri punoj svijesti, svjesna sebe i osobne odgovornosti za svoje postupke.
Kada se hoće izbjeći osobna – lična odgovornost, delegiranjem svoje sile drugome, delegatu onda se za probleme optužuje izabrane (sve i svakoga), gotovo nikada sebe.
E, tu je problem; „U tom grmu leži zec“.
Ja, ti, on, mi, svi bi kruha „bez motike“?! E, pa ne ide to tako: „Tko hoće učestvovati u jelu, mora učestvovati i u djelu, pa i kraljevi!“
Hoće se osobni angažman, hoće se prihvaćanje osobne odgovornosti za svoj položaj u društvu. To ne pada s neba. Samo se budala može nadati da će oni koje smo izabrali sami piliti granu na kojoj sjede? Pilat će je samo oni koji ni u čemu mjere nemaju pa ni u zgrtanju bogatstva. A „ti“ čekaj!, samo pazi da korijenje ne pustiš pa da kada bude trebalo da se pokreneš, pomjeriti se moći nećeš. Bez promjene svijesti na osobnoj razini o osobnoj odgovornosti nema napretka u široj društvenoj zajednici ma tko što govorio i mislio o tome! STOP! :)


Pa u čemu je onda PROBLEM?
Problem je što živimo u iluziji? Jedni umisliše da su „Gospodari“, dok većina misli kako ništa promijeniti ne mogu. Pa normalno je da je pojedincu nemoguće promijeniti svijet, ali zato mu je moguće promijeniti sebe, ali ni to oni neće. Čekaju da im dar padne u krilo ravno s neba. Čekajte, i ja ću s vama čekati! Za razliku od vas sebe ću mijenjati, na uzroke problema ukazivati, rješenja nalaziti i predlagati.


Ali – ali?!
Kako ubiti ali-a?
S p o n t a n o š ć u !
Ljudi koji spontano djeluju veća su prijetnja „gospodarima svijeta“, gospodarima kaosa i izokrenutih vrijednosti koji danas živimo nego terorista koji izvrši samoubilački napad ili onaj tko navodeći dron iz tople prostorije udaljene nekoliko tisuća kilometara baci bombu na svatove i pobije na stotine nedužnih?! Za njih kažu da su kolateralna šteta?!
Otkud' ti sad ovo: Pa terorista kao i onaj „vojnik koji državu brani od terorizma, bori se za dobro upregli su se u kola zloga i zla dok se čovjek koji spontano reagira širi slogu, mir i ljubav među ljudima što „gospodarima nereda“ ne odgovara ni pod razno. Zar ti to još uvijek nije jasno, zar ne vidiš, zar ne kontaš: „Tko kosi a tko vodu nosi“, (tko ti glavu nosi)?! Aaaaaa?


Pa u čemu je onda PROBLEM?
U pogrešnom izboru Gospodara?!
Biraj, izaberi!
Sljedeći puta kada na izbore izađeš biraj onoga kojega bi poželio da radi u tvojoj firmi i da mu na vrijeme plaću isplaćuješ, pa „Ti“ / mi to i sada, mnogi nesvjesni toga činimo dajući im plaću kao porezni obveznici.


„Što bi bilo da je bilo, što će biti ako bude??“
Još jednim; „Ne budi o onih kojima će se život svesti na žudnju i jadikovanje ; žudimo za onim što nemamo i jadikujemo za onim što smo izgubili.“ Živi u sada!!, nećeš snositi posljedice postupanja drugih, jer: „Svako će odgovarati za svoje postupke!“, pa i ja.
Hajd' osvijesti se i uživaj u svakom trenutku sada!, hn. :)


P.S.
Pa u čemu je onda PROBLEM? - PROBLEM JE U TOME DA NEMA PROBLEMA, ako PROBLEMA ima onda je PROBLEM u tebi u meni, zar još shvatili nismo?!"

Mijenjaj sebe sada!!


A Bosna, a B i H!?

Pusti ti B o s n u, ne brini, za nju, svoju brigu brini u okvirima pravednog i dozvoljenog, nju nitko prisvojiti ni odnijeti ne može, može joj samo služiti ili ići kod ga volja!


I ne zaboravi gdje je mjesto tru(h)lim jabukama!!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca želim!,hn. :)


Stariji postovi