UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

30.04.2017.

"Ima, nema?!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana
.

Reci „a“!, kažem Ja. ______ „eeee“!, veli On.
Zašto?, pitam ga Ja. On, ama-baš ništa ne odgovara. "Mudro ćuti"?!


*
„Najbolja reakcija je 'ne reakcija'!", govore na 'zapadu'.
Pa, i ako ne reagiraš to te ne ekskulpira na Dan kada se računi budu „polagali“, kažem mu Ja.

*
Ovo gore, reci „A“ i „E“ možeš shvatiti na svoj način jer ne znaš priču do kraja.
*
Reci nešto!

Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

29.04.2017.

"Ne čudi se što te sve 'snalazi', . . . ?"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
______________________________________________________
Šta je!? "Ne sviđa ti se moj blog??":))
„Zovem te na svjetlo – ti me vučeš u mrak!“

*
“Zašto 'Ti', baš ti!, od Istine bježiš?“
*
Bježiš iz prostog razloga, misleći da ćeš na taj način odgovornost za postupke svoje izbjeći.


Život je potvrdio: U toj računici su se prevarili svi, pa ćeš i „Ti“!
A???
„Zovem te na svjetlo – ti me vučeš u mrak!“
Ne voliš ovo čitati , ne komo li čuti i ZNATI!, aaa? 
I sada, što "Knjiga" kaže:


Kur'an Mudri i časni; S-XLII / 42
„a odgovarat će oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na Zemlji remete – njih čeka bolna patnja.“


Tebi za pouku ovo:

„Nešto ti se dopada a to bude loše po tebe, nešto ti se ne sviđa a to bude dobro po tebe!“
Ne budite nepravedni prema sebi.


„Sit čovjek?, lijen i neposlušan čovjek!“
*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti usvako sada!, hn.
:)

27.04.2017.

"Obogaćenje i potvrđivanje postojećeg znanja"

BismillahirRahmanirRahim, - U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Es-Selamu 'alejkum! Mir i spas i blagoslov Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.

“Razlike sitne ali vrlo bitne?!“


*
Pitam se pitam: „Kada su to političari vodili politiku u interesu građana koji si ih birali?
I odgovaram: Nikada!! Uvijek su je vodili u osobnom interesu , zanemarujući interese većine - naroda.

*
Pa koja je tu "razlika sitna ali vrlo bitna"?
Zar ti stvarno razlika od nekad i sad vidljiva nije?

Nekada su političari vodili monetatnu politiku dok sada u cijelom svijetu „Oni“ – bankari određuju sveukupnu politiku bilo koje vlade pa i vlada najmoćnijih - "svjetskih vele-sila“!


Pa, do kada će to tako?, ako svi vidimo da je naopako?!
E?, to ti misliš!, da svi vide da je naopako. Bit će tako sve dok političari ne uvide da ih bankari ljube „*Judinim poljupcem“!

*Judin poljubac: Sinonim za poljubac izdajnika.


Ti (političar) si kriv za sve posljedice ! - Ja (bankar) nisam odgovoran ni za što.


Ovo, gore napisano nećete čuti na TV-u niti pročitati u novinama. Ovo možete pročitati samo ovdje kod hn. Kada se o tome bude vodila javna rasprava ne boj se da se „Oni“ za sebe i svoj statuns pobrinuti neće
Evo ću vam kopirati što o tome kaže Sveta Knjiga kršćana pa pročitaj i razmisi koliko je to dalekovidno bilo?
Upravitelj – Državna vlast,
Nepošten upravitelj – Bankar/i (multi-milijarderi).

Nepošteni upravitelj
Govoraše i svojim učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. 2Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ 3Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. 4Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’«
5»I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ 6A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ 7Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’« 8»I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«


9 Ne može se služiti dvojici gospodara
»I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«
10»Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. 11Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? 12I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«
13»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«


A znate li što sa „Judom“ bi! Evo pročitajte i znajte da kako je bilo tako će opet biti jer pouku iz prošlih događanja usvojio nije!!

20Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. 21I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« 22Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« 23On odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. 24Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.« 25A Juda, izdajnik, prihvati i reče:
»Da nisam ja, učitelju?« Reče mu: »Ti kaza.«
*
I još ovo:

Judina smrt
(Dj 1, 18–19)
Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama 4govoreći: »Sagriješih predavši krv nedužnu!« Odgovoriše: »Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!« 5I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.
6Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: 7»Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.« Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. 8Stoga se ona njiva zove »Krvava njiva« sve do danas. 9Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu Neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi – 10i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.

*
Naravoučenije: „Tko drugome jamu kopa, sam u nju pada!“


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!

26.04.2017.

"'Ko bi rek'o i ovo čudo da se desi?!

BismillahirRahmanirRahim, U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
- EsSelamu 'alejkum! Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.

JA SAM
GAZDA!
I ŽENA MI JE DALA DOZVOLU
DA TO GLASNO KAŽEM


*
U potpisu: Uvijek sluga nikad Gospodar
*
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

26.04.2017.

" S A M O P O S L U G A ? ! "

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.


*
"Što besplatno primih, besplatno i dijelim!"
*
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti!, hn. :)

25.04.2017.

"Božja blagodat" ne može biti i nikada nije "tvoje" vlasništvo!

BismillahirRahmanirRahim, - U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Es-Selamu 'alejkum! - Mir i spas Božji ti želim!


E, ovo: "Mogao se riješiti problem ..."
Nije mogao, i točka!!, nego:
Imali smo priliku ali je iskoristili nismo.
Hoćemo li imati drugu priliku to ne znamo!,hn.
Mogao sam, Mogli smo, . . . riječi su nevjernika, jer sve što je bilo uprav je tako moralo biti i ni za jotu drugačije zatoo što je bilo, jer bilo je!
*
Reci nešto!
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!,
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!hn. :)
24.04.2017.

N e k a d - n e k ' o - n e g d j e - r e k ' o

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.

*
„Smrt upitaa život:“
*
Zašto tebe svi vole , a mene mrze?


Život joj odgovori:
Zato što sam ja prelijepa LAŽ, a ti bolna ISTINA.
*
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!


23.04.2017.

" R i j e č i ? ! "

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
„Moć nemoći & nemoć moći?!“
(o naslovu drugom zgodom)

*
Ideja bila utemeljena na realnosti ili fantaziji u ovisnosti kako i od koga bude plasirana u javnosti ima isti, bilo konstruktivan ili destruktivan učinak.
Tu dolazi do izražaja energija (stvaralačka ili rušilačka) koju posjeduje izgovorena riječ koja se širi putem medija do "medija" kao lahor koji nastaje kada leptir zaleprša krilima u Texasu a tornado se pojavi nakon nekoliko dana u Indiani?!


A, podsvijest?
Podsvijest je uvijek i svagda samo sluga, nikad gospodar svijesti i upregnut će sve sile kozmosa da se ostvari ono tvoje svjesno „željeno“.

Eto zašto svako malo upozoravam sve i svakoga da ozbiljno vodi računa što govori bilo u zbilji ili šali, da se ne bi kasnije čudili od kuda mi se sada ovo događa?, zaboravljajući da su to nekada poželjeli i ispunilo im se u pravi tren, i ako su na to odavno zaboravili.
Ispunjava mi / ti se uvijek ono posljednje željeno pa ako bude od nas i zaboravljeno.
Uživajte još za života na Zemlji i vodite računa o tome što mislite i želite, kao i to kako, kada i komu što govorite.
Sve se vraća sve se plaća!
"Bolje ti je i svašta jesti nego svašta govoriti!"
Kako to, zašto tako?
Pa ako svašta jedeš samo sebi naškoditi možeš dok riječju prvo sebi a može biti i mnogima nepravdu nanijeti možeš!
Za sve ćemo pitani biti, svoje grijehe nositi i grijehe onih koje smo svojim "nagovorom" – djelom na grijeh naveli.
*
Odrasti danas ne čekaj sutra, sutra ne postoji!, hn. :)


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

22.04.2017.

"Balkan - Bosna" (barut, droga, rakija, čakija)

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
Gledam, slušam, čitam pa se pitam: Kako to ljudi olahko donose sud o Balkanu i Bosni kao „buretu baruta“?! Kako je moguće da se kao uzročnike osude stvari i tvari pa bilo to i u prenesenom značenju. Sve dok tako ljudi postupaju na krivom su putu, pa i točan odgovor na postavljeno pitanje vodi te u pogrešnom smjeru, sve dalje od uzročnika stanja koje cijeniš kao ne podnošljivo.


„Važno je samo ono čemu važnost pridajete!“
Evo samo jedan primjer: "Ponudite djetetu ček u vrijednosti od 100.000,000 € i lizalicu. Papir (ček) bi vjerojatno u ljutnji potrgalo a lizalicu s osmjehom uzelo i lizalo." Tako je to i sa nama "odraslima"!


Pitanja koja sebi postavih i odgovor dokučih:


Koliko je bitan geografski položaj Balkana i Bosne za stanje međuljudskih odnosa na ovim prostorima?, i odgovaram: Nimalo!
Koliko je „zaslužan“ alkohol; pivo vino, rakija, konjak, viski, tekila, džin, pelinkovac, vermut, šeri b.d., i ....?, i odgovaram: Ni koliko!
Koliko su krivi kame i čakije za pokolje koji su se dešavali kroz daljnju i bližu povijest na ovim prostorima?, i odgovaram nimalo!
Koliko su krivi barut, avio-bombe, mine i sva moguća druga minsko –eksplozivna sredstva za stradavanje ljudi na ovim prostorima tijekom zadnjeg rata? i odgovaram: Ni koliko!
Koliko su krivi opijati; marihuana, hašiš, heroin, kokain, LSD i sve ostale sintetske droge za stanje ovisnika?, i odgovaram:
Nimalo!


„I genijalni izumi u rukama ne odgovorna čovjeka bivaju okrenuti protiv njega!“


Što hoću reći?! Za sve se odgovornim ima smatrati čovjeka koji na neprimjeren način koristi (zlorabi sva gore pobrojana sredstva, tvari i stvari)! Samo on i nitko više, posebno ako je imao pravo slobodnog i ne uznemirenog izbora!


Pa eto, od sada kada nešto vidiš, čuješ ili pročitaš prije nego što sud doneseš sjeti se da sve gore pobrojano nije krivo ni za što što ljudi sa njim čine! Mnogo toga može da bude i jeste od velike koristi čovjeku i čovječanstvu ako dospije u ruke Bogo-bojazna insana.

Umjesto zaključka: „Nema promjene u društvu sve dok ne dođe do promjene svijesti – svjesnosti pojedinca o odgovornost za svoje postupke!“


Pa kad će to biti?


Može i odmah ako za svako zlo djelo zločinci u što kraćem roku budu snosili posljedice, budu primjereno sankcionirani.
Eto tada!
A, do tada u dužnosti mi je za dobro se zalagati, od zla odvraćati.
*
„KNJIGU“ čitaj – uči! U Njoj ćeš odgovore na mnoga sebi postavljena i ne postavljena pitanja odgovore naći pa i odgovor na pitanje kada će Svemogući Vječni Bog promijeniti stanje nekog naroda?!“
*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

21.04.2017.

"Opasna igra!?"

Mir i spas Božji ti želim!


*
“Igra asocijacija“
*
“Balkan, Bosna?“
" . . . . . . . !" Reci nešto, reci zašto?
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)
19.04.2017.

Tko tu koga?!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
Pitam se pitam, zašto se pitam?, i odgovaram: „Srce da mi se smiri“!


„Siva masa“

*
Mislim Ja da „on“ (siva masa) misli?!


Mislim Ja da postojim jedino sa „njim“. On bez mene je samo siva masa, dok bez njega mene nema. Bez njega postao bih samo „masa“ koje čega – koje-šta!
Mislio sam da mislim što hoću da mislim, kad ono, „on“ mi dokaza da mislim ono što „on“ hoće da mislim pa ako odlučim da da ga slušati neću, neću znati što da mislim te će na kraju opet biti po „njegovoj“ volji.


Što da radim?


Kažem Ja „njemu“: Zapamti ovo! „On“ zaboravi.
Kažem mu zaboravi to! On me svako malo podsjeti na to što bih rado da zaboravim.


Što da radim?


Da se sa njim svadim pametno mi nije jer i u tom slučaju neće biti po mom, već po njegovom. On prihvaća samo voljni ali ne i „željni“ moment. Jedini način da mu se „suprotstavim“ jeste da mu se predam. Tek tada sam osjetio slast „pobjede“. Mozak je taj koji radi što i kako hoće . Traži da ga se cijeni, hvali, moli i „brani“. Tek tada te „zavoli“ i služi a ne da okolo naokolo „kruži“
Od kako to shvatih i prihvatih tako postupam, u slobodi, sreći i ljubavi živim sa njim.

Ja ovako, a ti kako?
*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu! Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

16.04.2017.

"Trebam znati kako bih mogao ispravno djelovati!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
„Sadaka – milostinja“

„Na prosjaka ne podvikni, . . .“


Za početak trebam znati da naše znanje potvrđuje naše djelovanje! Evo ti tri primjera „mog“ djelovanja: Prvi primjer djelovanja u neznanju, drugi u strasti i treći primjer „mog“ djelovanja u znanju.


Primjer prvi: Sadaka dana u neznanju?


Poš'o ja u dućan kupiti kućne potrepštine kad ispred dućana sjedi čovjek pored njega piva, pruža ruku i prosi nešto sitno. Stavljam ruku u džep u kom nalazim nekoliko sitnijih kovanica u dajem mu. To mu taman namiri potreban iznos za još jedno pivo, odmah ode u dućan i kupi još jedno pivo.
Sutradan u novinama čitam kako je jedan alkoholičar pretukao ženu i djecu te ih u kasne zimske sate izbacio na ulicu. Gledam sliku kad to baš onaj kojemu jučer dadoh „milostinju“.

Primjer drugi: Sadaka dana u strasti – pod utjecajem emocija?


Krenuo u bolnicu u posjet bolesnom prijatelju i prije no što dođoh do njegove sobe čujem glas koji kroz plač i suze moli da mu dam piti samo malo vode. Okrivljuje medicinske sestre da mu ne daju vodu piti. zašto? ne znam. Sažalih se i priđoh mu te mu dadoh čašu vode. On se napi i zahvali mi. Odoh do prijatelje, raspitah se za njegovo zdravlje i kada bi mogao napustiti bolnicu. Oporavak je išao u dobro i nadao se da bi prekosutra mogao izaći. I sami znate da u ovo doba bolesnici vrlo kratko borave u bolnici, sve to neke dnevne bolnice.
Sutradan čitam u novinama da se pacijentu u bolnici kojemu sam jučer omogućio da se napije vode zdravstveno stanje toliko pogoršalo da mu je samo zahvaljujući hitnoj intervenciji život spašen. Razlog pogoršanja zdravstvenog stanja je taj: Netko mu je dao vode koju nije smio piti sve dok mu crijeva ne „prorade“, imao je operaciju slijepog crijeva.
Ne bi mi bilo lahko da ga „nosim na duši“.

Primjer treći: Sadaka dana u znanju?


U susjedstvu imam obitelj samohrane majke koju je zadesila nesreća da je hranitelj obitelji preminuo – preselio i nikako da stanu na „zelenu granu“. Pomoć im je potrebna jer je iza njega ostalo troje maloljetne djece. Odem u prodavaonicu u kojoj se podmiruju, trgovac ih zna i daje im na robu veresiju. Pitam trgovca za njena dugovanja i namirim ih sa molbom trgovcu da ne kaže tko je to učinio.


Moje ne znanje, moje sažaljenje izazvalo je skoro pa tragične posljedice po onu obitelj, pa i samog pijanca. što bi bilo da je zima bila i na povratku kući d padne u snijeg i do jutra se "smrzne", kao i onog pacijenta kog umalo "ubih" i ponesoh na duši, dok je moje djelovanje u znanju obradovala samohranu majku i njenu malu djecu što više nemaju duga koji im je neki neznanac podmirio.

U č i !

„Znanje je sila, znanje je moć, . . .“

Hvala na čitanju!


*
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada jer sutra ne postoji!, hn. :)

15.04.2017.

"Milostinja - sadaka, ili?!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
“Na prosjaka ne podvikni, . . . !“
*
"Sadaka - milostinja"


Pitaj se, sebi odgovori:


Milostinju – sadaku koju udijelite da li ste je udijelili u neznanju, strasti ili znanju?


Učinci našeg djelovanja bi mogli biti katastrofalni u pozitivnom i negativnom smislu te riječi.
*

Dok ne objavim novi post u kome ću to pojasniti preispitaj znanje svoje?!


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

13.04.2017.

"Svijest & savjest?!"

U ime Boga Milostivog Samilosnog
Mir i spas Božji ti želim!

Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana."Ima, tko zna da ima!"


*
"Svijest i savjest?!"

*
Nađoh za shodno da kopiram sve rečenice u kojima se pojavljuje pojam „savjest“ u sklopu moje knjige: „1000 pitanja – 1000 odgovora pa pročitajte i halalite na duljini posta.
* * *
Kod mene je moto:
„Što besplatno primih besplatno i dijelim!"
J
*
Pitam se pitam, zašto se pitam?, i odgovaram: „Srce da mi se smiri!“
. . . . . . .
Postoji li nešto iznad dobra i zla? Tako i sa mnom bi!, te se upitah:
„Casus belli?“
To pitanje postavih ja svojoj svijesti i savjesti te krenuh u osvajanja i usvajanje znanja i poimanja sebe u sebi i onoga oko sebe. O stvarnim povodima ne bih na dugo i široko. Nadam se da će i ovo dovoljno biti:
*
Savjest me grize a što sad mogu
Grješno sam rođen kao i drugi
Fala Bogu!
Oni se lažu je ne mogu, fala Bogu!
*
Tijelo, um, osjećaju, čula, intuicija, refleksi, podsvijest, svijest, savjest, sve to traži svoje mjesto u pretincima spoznaje. Svi nešto tražimo, za nečim tragamo, nešto želimo, za nečim žudimo, gdje bi to moglo biti, tražimo i tamo gdje nikada bili nismo, tamo gdje „traženo ne stanuje“. Tražimo red vrijednosti i veličina, bitno i nebitno.
*
A čovjek je kao nitko drugi spreman da o svemu raspravlja, da pita, da pita druge ali i sebe, svoj um, svoju savjest. Uz to ne bi smio da zaboravi pitati i srce svoje, dušu svoju.
A što je „duša“,? – Ne znamo.
*
Za razliku od životinje čovjek posjeduje svijest i savjest?
*
45. Što je to savjest?
Savjest je ono ?, ono nešto sveprisutno u meni , ono nešto što mi govori „Moraš!“, ono nešto što me ne napušta i kada sam na naj-usamljenijem mjestu, ono od čega ne mogu pobjeći sve dok sam pri „zdravoj pameti“, dok sam čovjek.
*
46. Zašto je nemoguće izbjeći savjesti?
Zato što ti svijest govori da postojiš a savjest te definira odgovornim.
Savjest je svjesnost o moći odabira te smo stoga i odgovorni pred svojom savješću sve dok imamo moć ne uznemirenog izbora.
Savjest je djelatnost mozga kojom nas upozorava da smo odgovorni pred sobom, drugima i Gospodarom svojim za svoja djela , dobra i loša, te da nam je potrebno čišćenje „zrcala“ - duše. Čišćenje vršimo tako da pred sobom , pred ljudima i pred Gospodarom svojim priznamo svoje grijehe, (grješne misli, riječi, djela i propuste), - pokajemo se, oprost molimo, štetu nadoknadimo; - A nadalje u životu u činjenju dobra ustrajni budemo.
Do sada izrečeno po ovom pitanju uvod je u ispravno poimanje savjesti:
a) Savjest je svjesnost Boga,
b) Savjest nam govori da imamo Gospodara,
c) Da smo uvijek sluge, nikad' Gospodari, sluge pokorne naročito kada znamo koliki je naš Gospodar,
d) Čovjek svjestan svoga Gospodara nikada ne živi u iluziji, nego je sluga poslušan, nikad se ne oholi niti likuje nad tuđom nesrećom;
- A iluzija?, je kada sluga pokušava oponašati Gospodara.
*
Bog dž.š. ne želi da Njegovi robovi budu bića bez svijesti.
I ja to ne želim.
Uz svijest pristaje i čista savjest.
Zbog toga je Uzvišeni Bog pozvao ljude da mu ibadet čine (da Ga obožavaju).
A tko mu se odaziva?
Vjernici.
*
87. Što su snovi?
Snovi su „materijalizacija „ duha.
Pokušaj savjesti da izmiri svijest i podsvijest.
*
102. Što je laž i kamo te vodi?
Laž je trenutak svijesti koji izmiče zrcalu savjesti.
Laž te vodi pred zid Istine. Istina te oslobađa.
*
271. Čemu služi savjest?
Načinom života oblikujemo savjest, ona me definira i uvijek je prisutna kako se i u trenucima najveće osamljenosti ne bi
osjećao napušten i sam.
Gospodr moj je uvijek blizu!!
* 347. Tko u nevjerniku spava?
U nevjerniku spavač se krije pod imenom „savjest“. Dubokim snom spava veći dio života, budeći se u nesreći, „bezizlaznim“ situacijama.
*
358. Oko čega se trebamo sami potruditi?
Etiku i moralna načela propisuju mi drugi. Svoju savjest izgrađujem sam.
*
686. Grizodušje?
Nesklad riječi i djela u svijesti sa savjesti, nezadovoljstvo samim sobom.
Razlog; - Neispunjenje volje Ljubljenog.
*
802. Što predstavljaju osjećaji?
Osjećaji predstavljaju povratnu informaciju o skladu misli, riječi, djela i propusta u svijesti sa savjesti.
*
862. Duševno zdravlje?
„Duša“ je uvijek zdrava i čista! Može biti zapostavljena, tada nam se čini da je zaprljana?! Pod zapostavljenošću poimam čistoću savjesti pri punoj svijesti.
*
1004. Kako najlakše upoznati sebe?
Pogledaj se u zrcalo. Pogledam se ali čim se odmaknem, zaboravim lik svoj.
Pogledaj sebe u tebi?
Ja sam u sebi! Ako si u sebi pogledaj se u sebi.
Kako?
Pogledaj u dubinu duše. Ali ja ne znam što je duša. Ni ja ne znam ali pogledaj što ti govori svijest, savjest, znanje. Ako nisi zadovoljan slikom sebe u sebi trebaš mijenjati sebe.
Kako?
Trebaš znati, znati se pitati, odgovore davati, od optuživanja odustati.
Ne optužuj se, ne osuđuj se u sebi niti u meni, razuman budi, prihvati se.
Istinu koju ugledaš u zrcalu ispitaj zašto je takova i odvesti će te pred zid, do Istine, do vrata. Na tebi je hoćeš li otvoriti vrata i ući ili ostati vani.
Biraj, zahvalan budi, ne oholi se. Oholost i nije neka vrlina nego mana.
Z n a t i - j e d n a k o - j e - i m a t i !
Nadam se da ima ponešto od onoga što se pitaš!
* Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu svima koliko va ima a ovaj post je komentar ostavljen kod "janah" koju ovom prilikom mahsuz selamim!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!hn. :)

11.04.2017.

"Smrt za život?!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!" U č i ! "


*
„Život?!“
*
Duljinu života ne određuje broj godina od rođenja do smrti – preseljenja, nego samo ono vrijeme u kojemu smo svjesni svoje smrtnosti – prolaznosti.
* Da bi živio „dugo“ svaki dan osam puta pomisli na smrt, da na kraju puta ne bi govorili: „Prošao mi je život tako brzo, kao da sam na jedna vrata ušao a na druga izlazim.“

*
Uživajte život sada sukladno svom „načinu života“ – svojoj vjeri jer sutra ne postoji!
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu svima koliko vas ima a ovaj puta, mahsuz selam bratu „Sfumatu“!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn.
:)

09.04.2017.

"Tajna koja to nije, . . . ?!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.


*
Secret?
(tajna koja to nije a koja Istinu "krije")
*
TAJNA USPJEHA: Zadovoljavanjem Uzvišenog Boga zadovoljavamo svakoga i nema govora o nestašici.
Ljudi ne znaju ovu tajnu uspjeha i zato prave vlastite neovisne planove za sreću.
Niti sam ne znam po koji puta ti nudim besplatan recept za sreću, a ti ni hvala da kažeš.
Zahvala ne treba meni kao meni, nego upravo suprotno, potrebna je od tebe, radi tebe?!
Zaboravljaš nepobitnu činjenicu da samo zahvalni imaju!, dok nezahvalne sve nešto ima, tome i robuju!


"Sretan – sretna sam kada sam svjestan - svjesna da je moj Gospodar* zadovoljan mnome!"
Gospodar*: Moj gospodar je Bog – Allah dž. š.


Znaj ovo: Sreća ne ovisi o stanju tijela, duše odijela!!
Uvjerenje = Stil života!
Vjera = Način života!

Tvoj način života, tvoja djela neka svima kazuju koja ti je vjera!


To znači vjerodostojan biti - biti dostojan vjere svoje!, hn.


*
A, koga ti za „Gospodara“ biraš?
Možda biraš svoju strast, koja te sigurno voditi u propast, ili srce koje te može svakog trenutka izdati, ili imetak za koji ćeš strahovati, ili, ili, ili, . . . ?
Javi nam svoj recept i koga za "Gospodara" biraš?, da vidimo, možda te tvoj "gospodar" usrećio?


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!

06.04.2017.

"Vjera & povjerenje?!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.


*
„Zašto“ – „Porquoi“
*
Želja za sigurnošću, znak je nedostatka vjere!
U koga? – Zna se!
*
Traženje „oslonca“?
Oslanjaj se samo na Onoga u kojega vjeruješ.
Ne oslanjaj se na čovjeka, na ljude, ljudi su ti slab oslonac, izmaknu se kad ti je najpotrebnije, mnogi će te razočarati.
*
A, ljudi?
Danas te „obožavaju“ sutra razapinju.
Samo povjerenje (nikako vjeru) u ljude imaj!

Kada ovo znaš problema (sa sobom) nemaš!, hn.
*
Hvala na čitanju i komentaru.
Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!

05.04.2017.

"Idemo dalje . . .!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.

*
*
„ D i l e m a “
*
(koje nema!!)


" P o k u š a j "


Ne pokušavaj! – Z n a j !
Jer!, sve dok pokušavaš uspjeti nećeš, garantirano 100 %!!
Riječi imaju ogromnu moć!!


04.04.2017.

"Vrati se u svoj PP!"

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
„Znaš li ti čovječe zašto patiš?“
*
Patiš, zato što nećeš da prihvatiš?!


Što to?


Pa buniš se, koprcaš i otimaš upirući sve svoje snage da ne prihvatiš svoj prirodni položaj!
Koji to moj "PP" (prirodni položaj):
Znaj da si svagda i uvijek sluga nikad Gospodar!

Svako tko pokuša da „Gospodari“ izlaže se nepotrebnoj opasnosti da pati sve dok se u svoj prirodni položaj ne vrati.


Zato shvati i zapamti:Za života na Zemlji: „Uvijek si sluga nikad Gospodar!“ Tko ovo ne prihvati neka javi uspjeh i sreću u Gospodarenju nad drugima.


Svako pravilo pa tako i ovo ima izuzetak:
Uvijek sam odan sluga Gospodaru svome i strog „gospodar“ strastima svojim.
Uživaj i zahvalan budi na blagodatima, ne zasluženim darovima.

*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!

03.04.2017.

"Isto, a isto nije?!" - Znati il' znati?!

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
Sura 2 El-Bekare – Krava


179. U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili!


„Pobijedio je svaki onaj tko se borbe ostavio?!“
*
Pravi put je put zalaganja za dobro svima pa i njima.
*
“Krivi“ – pogrešan put je put borbe protiv Zla!
*
I ovaj drugi put je bolji od puta licemjera.
*
Osvrt na proučavanje „Knjiga“ na ono o ubijanju?


Dođoh do zaključka da stvarno trebam postati ubojica ako hoću da uživam sreću još za života na Zemlji!
*

U neznanju:


Pa krećem ovog trena sa ubijanjem i to prvo „u sebi“ ako nešto od niže navedenog nađem da bi se ubijanja okanio:
*
- nevjeru,
- bolesno srce,
- bezumlje,
- ruganje,
- licemjera, koji druge čine Njemu ravnim,
- velika grješnika,
- onoga koji krši već prihvaćenu obvezu,
- onoga koji prekida ono što je On odredio da se održava,
- oholost,
- onoga koji riječi zamjenjuje,
- onoga koji istinu taji,
- onoga koji nekoga ili nešto obožava,
- onoga koji traži da Boga vidi,
- nepravdu,
- neposluh,
- onoga koji nered na Zemlji čini,
- nevjernika,
- neznalicu,
- neposlušnost,
- poriv na zločin i grijeh,
- onoga koji bi tuđu krv prolijevao,
- želju za tuđom imovinom,
- onoga koji bi da nedužna ubija,
- nasilnost,
- okorjelo srce,
- zlobu,
- žudnju za životom na ovom svijetu,
- vračara,
- govor neistiniti,
- onoga koji bi branio da se u hramovima Njegovo ime spominje,
- onoga koji opomenu ne prima,
- inad,
- onoga koji prikriva istinu,
- sumnjivca,
- smutljivca,
- ne blagodarna,
- škrtost,
- onoga koji taji jasne dokaza,
- neposluh,
- onoga koji nečastivog slijedi,
- razvratnika,
- govor neistiniti,
- zabludu (pretpostavku),
- onoga koji bi da oporuku mijenja,
- drznika,
- lijenost,
- kavgadžiju,
- nered,
- zavist,
- želju za zlostavljanjem,
- želju za neovisnošći,
- krivokletnika,
- lažna svjedočenja,
- gluhoću kod ušiju,
- sljepoću kod očiju,
- licemjerje,
- sašaptavanje
- Ljubomoru,
- svaku nepravdu.
*
Ubijanja bi za početak bilo dosta, da bih se ubijanja okanio.
*
"Ipak se okreće!"
*

U znanju:


Da ne bih bespotrebno energiju gubio na „ubijanje“ bolje mi je odmah krenuti sa hranjenjem „bijelog vuka“ (uzgajanjem vrlina koje su suprotnosti gore navedenim mahanama vjernika).,hn.
*
Kada čovjeku koji namjerava nekoga ubiti na umu padne da time sam sebi život oduzima, straha od odmazde će ga zadržati i ubijanja će se okaniti!, hn.
*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!

02.04.2017.

U č i ! !

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
K u r ' a n


SURA 60


8. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere, i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični –


9. ali vam zabranjuje da da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.


SURA 16


90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuju – da pouku primite, On vas savjetuje. Prijevod: Besim Korkut

*


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

01.04.2017.

" H i s t o r i j a ? ! "

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum! U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.
*
Vijest, vijest, vijest po vijest - povijest!
*
Bilo bi interesantno znati što naši susjedi govore o povijesti naših prostora?
*
Povijest pobjednici pišu, kako i kada im odgovara.
*
A "Oni" traže konsenzus među do jučerašnjim protivnicima, zanemarujući univerzalna ljudska prava oko kojih je konsenzus već postignut.


Zašto? Istinu treba zaobići.

*
Bitna je kaos, ne kozmos. Koliko držimo do sebe toliko i drugi drže do nas.


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)