UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

07.05.2017.

"Za one koji ne znaju i one koji misle da znaju" - (Sve dok mislim - ne znam!!, hn.)

BismillahirRahmanirRahim, - EsSelamu 'alejkum!
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., salavat i selam na posljednjeg Allahovog, dž.š., poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana.



*
Pozornim učenjem i iščitavanjem potvrdu svega rečenog kao i uputu naći ćeš u „Knjizi“ – Kur'anu časnom.


Odvraćanje & Zalaganje


Ne tuguj: „Nikada svi ljudi neće postati vjernici“


„. . . a 'Ja' nisam 'Tvoj' odvjetnik!“

U „ratu“ za dobro mogu pobijediti jedino djelotvornim zalaganjem za dobro, pozivanjem na put dobra i odvraćanja (odgovaranja) od zla.
Znanjem; - ne silom, silom ne, prisilom nikako!
Ne pravi/m druge razlike među ljudima doli njihovog odnosa spram dobra i zla.


Treba/m ovo znati;
........... „Sukobi se ne rješavaju voljom većine već iznalaženjem rješenja koja će da obuhvate interese manjine.“
To je ispravna „diskriminacija“ a ne protekcionizam.
„Zašto bih te se bojao ako je Moje najbolje??“
*
Nikad, ama baš nikad ne budi protiv!!
Kad ovo kažem nikad stvarno to prihvati za „ni-ka-da!!“
Tu dvojbe, niti ima, niti smije biti!
Uvijek budi: Za!, nikada protiv! Mrzi na zlo!, ljubi – služi dobru!


Trebam/o znati i ovo;
A, ovo „Tebe moćnika“ ne zanima!?
..........da,..“ U odvažnoj „borbi“ dobra protiv zla, međutim postoje određena pravila koja se ne smiju zanemariti ako se želi uspjeti.


Ponajprije, odvažnost se mora temeljiti na jedinstvu snage i prijateljstva.
Drugo, kompromis sa zlom nije moguć; u svim okolnostima zlo mora biti otvoreno pokazano. Niti Moje osobne strasti i nedostatke smijem umanjivati.
Treće, „borba“ se ne smije provoditi izravnom silom.
Ako je zlo obilježeno, ono pomišlja na oružje, a ako mu učinim uslugu da se protiv njega borim po načelu udarac za udarac, na kraju ću izgubiti jer se tako zaplićem u mržnju i strast. Stoga je vrlo važno početi kod kuće, u svojim osobnostima stražariti nad pogreškama koje sam obilježio.
Na ovaj način otupljuju oštrice oružja zla jer ne nalazi suparnika. Iz istog razloga ni svoje osobne pogreške ne bi smio izravno napadati. One pobjeđuju sve dok se s njima hvatamo.
Na posljetku, najbolji put „borbi“ protiv zla je djelotvorno napredovanje u dobru.
Početak „borbe“ sa zlom mora početi u Meni samomu, Mojim jasnim i odlučnim opredjeljenjem za dobro naspram zla.
„Preporodim li sebe pobijedio sam zlo u sebi!“
„To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni.“

A tko je s retan ?
„Sretan je onaj (sluga*) koji je svjestan da je njegov Gospodar zadovoljan njime.“
Sada i Ti i Ja znamo.
sluga*: Najveća čast i sramota?!
Najveća čast biti slugom Gospodaru svih svjetova, Allaha dž.š.
Najveća sramota, da čovjek čovjeku robuje.


Sada da ponovimo: „Nikada ne budi protiv, uvijek budi: Za!“, pa kada su u pitanju sam Zli i zlo u djelovanju!
Ne daj/te se zaplesti!!, hn. :)


Što besplatno primih, besplatno i dijelim!

Reci i ti nešto!


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!
Svaku sreću, mir i dobro Ti u svako sada!, hn. :)

"