UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

11.12.2017.

"PROUČI I POUČI SE"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

„VIDIO SAM ČOVJEKA OD MOG UMETA . . .“


Seid ibn Musejjib prenosi od Abdurrahmana ibn Semure radiallahu anhu koji kaže:
„Sjedili smo jednog dana u Medini kada dođe Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi wesellem, i reče: 'Sinoć sam usnio čudan san.
Vidio sam čovjeka od mog ummeta (naroda) kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima, te udalji meleka smrti od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio izložen patnji u Kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga od toga.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegovo spominjanje Allaha džellešanuhu i otjera šejtane od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojega su opkolili i uzeli Meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga od njihovih ruku.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je skapavao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (Poslanikov as, izvor vode na Sudnjem danu), bio bi spriječen i otjeran, pa dođe njegov post mjeseca Ramadana, te ga napoji i ugasi mu žeđ.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako ide pored Poslanika koji su sjedili u halkama, kad god bi se primakao nekoj od tih halki bude udaljen, pa dođe njegovo vjersko kupanje, te ga uze za ruku i dovede ga, te sjedne pored mene.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio okružen tminom i mrakom sa svih strana i on je u tom mraku zbunjen, pa dođe njegov Hadždž i Umra te ga izvedoše na svjetlo.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i načini nad njegovom glavom.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se obraća vjernicima, a oni s njim ne govore …, pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza pa reče: „O vjernici, on je čuvao rodbinske veze, pa pričajte i kontaktirajte s' njim“ te ljudi počeše govoriti s njim i rukovati se.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koga su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari Džehennema), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga Melekima Milosti.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako kleči, a između njega i Allaha džellešanuhu je zastore, pa dođe njegov ahlak (Moral- lijepo ponašanje), uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha džllešanuhu. I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha džellešanuhu, uze tu knjigu i stavi je u desnu ruku.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a vaga njegovih djela je lagahna, pa dođoše njegova umrla djeca i ojačaše njegova dobra djela.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako stoji na ivici Džehennema, pa dođe njegova dova puna nade upućena Allahu džellešanuhu i spasi ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta kako pada u vatru, pa dođoše njegove suze koje je prolio iz straha od Allaha džellešanuhu i spasiše ga, te on prođe, …
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako je stao na Sirat ćupriju (most preko Džehennemske vatre), i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu džellešanuhu i učvrsti ga i on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako puzeći ide preko Sirat ćuprije, nekada poklekne i spotakne se, pa se pridiže pa dođe njegovo donošenje Salavata na mene, pa ga uspravi, učvrsti mu nog i spasi ga.
I vidio sam čovjeka od moga ummeta, kako dolazi pred Džennetska vrata koja se pred nji zatvoriše, pa dođe njegov iskreni Kelime i Šehadet (Svjedočenje da je je Allah Jedan i da je Muhammed Njegov Poslanik) LA ILAHE ILALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH! te mu otvori vrata i uvede u Džennet.“


Hadis je sahih (vjerodostojan) i bilježi ga Taberani.


Ako uđete u Džennet i ne nađete me tamo, zauzimajte se za mene.
Recite: Gospodaru okoristili smo se barem jednim njegovim savjetom pa dopusti da bude sa nama.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u vakom trenutku sada od srca želim!, hn. :)


07.12.2017.

" I N T E R M E Z Z O " Život u iluziji!

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!Ima B o s n e !

Bit će! Bit će Bosne i Hercegovine ! ! , a njih biti neće. :)

“Imam osjećaj da postoje ljudi koji stalno gledaju u sat kad će nestati Bosna i Hercegovina, to traje predugo. A ne znaju da oni imaju satove, a Bosna i Hercegovina ima vrijeme. I svi ti koji pletu mreže, nažalost i naši susjedi, ustvari je ne znaju. Zbog toga su napravili sve ove greške. Oni ne znaju koliko su ti korijeni duboki. Nevidljivo korijenje je teško iščupati.“
Napis vasionka

*
„Vrijeme je konstanta!“ Ja – mi smo u prolazu. hn.


Pogrešno je stavljati znak jednakosti između pojmova vrijeme i vremenske prilike.
Vremenske prilike su „fragmenti“ vremena, koje je kao što rekoh konstanta.
Ne tako davno postavih sebi i vam pitanje:
„Možete li zamisliti svijet u kojemu bi svatko mogao činiti što ga volja?
- Nezamislivo to je!
Evo pogledajte kako izgleda svijet danas u kojem samo njih nekolicina 1 – 2 % koji se Gospodarima svijeta – novca smatraju, mogu i čini što ih volja!?


„LJUDI NA ZEMLJI OD PREVELIKOG MUDROVANJA POLUDE!“ – UMIŠLJENE VELIČINE?!


Kažem tim 1 – 2 %: „Nije u šoldima sve!“
Mnogo više toga je u ljudskosti koja je potisnuta, od njih proglašena ludošću?! A ne valja tako!, i još jednom im kažem: „Ne valja tako!“, jer mnogi zaboraviše da: „Tko visoko leti nisko pada!“, pa će i ti i takvi pasti, poslije ili prije, tražit će sažaljenje ali neće biti onih koji će ih sažaljevati izuzev onih koji svima i svakome praštaju sve, a tih je kako vidimo sada veoma malo. Ljudi koji nisu osjetili tuđu silu, straha od ljudi niti od Boga nemaju, u Njega ne vjeruju niti od Njegove kazne strahuju.


I L U Z I J A :


„Kada sluga oponaša Gospodara onda se to iluzijom imenuje.“
Mnogi umisliše da su Gospodari a u biti svojoj su sluge koje-koga, koje-čega, koje šta, svega i svačega!


S V O J A T A N J E :


Pohlepa i strast dvije su karakteristike onih koji sve i svašta svojataju zaboravljajući da su pohlepa i strast sigurni vodiči u propast kako pojedinca tako i cijelih društvenih zajednica.
Oni i zemlju i državu svojataju k'o da im je to babo – tata u vlasništvo dao?!
Mnogi visoko školovani pa i oni koji sebe intelektualcima i intelektualnom elitom smatraju gore navedeno svojataju zaboravljajući na razliku između posjedovanja i vlasništva.
Samo je jedan Gospodar i On je vlasnik svega, naših sudbina i života, a mi (svi ostali) samo smo posjednici i posjedovani, nikako i nikada vlasnici. Kada to shvatiš tek tada živiš svoj prirodni položaj, položaj sluge i uživanog, nikako i nikada vlasnika i uživatelja.
Čovjeku slabo da dođe kad čuje onoga koga smo za premijera izabrali kaže: „Moja vlada“.
Evo, ovaj tekst neka bude moj doprinos razrješenju situacije u koju smo mnogi „ne slobodnom voljom“ iz neznanja zapali i kao komentar na vasionkin post?!
Probudi se, osvijesti se, promjeni se, kreni putem ljubavi (služenja bližnjemu), mira u sebi i sa onima oko sebe, slobodni budite ne ludite.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca hadži Nezir želi!
Uvijek sluga, nikad gospodar!


P.S.
Pretpostavljati, grijeh je! – Pitaj ne pretpostavljaj. Uči, razlikuj dobra od zla i po naučenom u dobru živi!, hn.


04.12.2017.

"Post za nas 90% koji se vjernicima izjašnjavamo!"

***

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

Ima B o s n e !

Bit će B o s n e ! ! , a njih biti neće. :)


„Ja rekoh!“


„Ljubav silu ne poznaje a nasilje ne priznaje.“
Samo onaj „Ja“ koji sam spoznao sebe mogu voljeti tebe kao sebe!
/Ja, hn. rekoh! - Ti sudi!/
*
„Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“
*
„Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedni druge!“

PREVEDENO:/Služite jedni druge; kao što sam ja služio vas, služite i vi jedni druge!/ hn.
*
I na kraju:


„Sve što želite da ljudi čine vama činite i vi njima!“
/Riječi pripisane Isau a.s./
*
Dobro je činiti dobro svakome i svima, pa i neprijateljima svojim.
Dobro čini i dobru se nadaj potpuno pravo imaš!


Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!, hn. :)