UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

29.12.2017.

"Tko o čemu ja o uzrocima?!"
U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!


TADA & SADA?„Da li se bolje živjelo tada* (prije ratnih događanja) ili sada**?“, pitanje je koje postavi jedan naš ugledni novinar sa ovih naših prostora i cijelu TV emisiju napravi.


I!, vjerovali ili ne mnogi se uloviše, bolje reći upecaše na ovaj „mamac“ i pokazaše svoje neznanje koje se sastoji u tome da: „Na nepravilno postavljeno pitanje i točan odgovor navodi na pogrešan zaključak.“


Ovdje se ne može govoriti na temelju činjenica nego na „temelju“ pretpostavki.


A ti znaš odgovore na pitanja o pretpostavci:


Koliko pretpostavka koristi istini? – Nimalo!


Koliko pretpostavka šteti istini? – Nikoliko!


Pa što onda pretpostavka može u odnosu na istinu? – Zamagljuje pogled na istinu tako da i točan odgovor na pogrešno postavljeno pitanje navodi na pogrešan zaključak.


Eto u što sve naši ljudi (čovjek) svoje dragocjeno vrijeme troše, umjesto da sebi postavljaju prava pitanja, na njih odgovore traže te u skladu sa dobivenim odgovorom žive i djeluju.
A, što ti misliš koliko ljudi zna sebi postaviti ta prava pitanja? – Malo njih!


I sada slijedi ono na daleko čuveno: „A, zašto?“ – Pogledaj sebe?, pitaj se, odgovori sebi kao tebi.


I?


tada* – „zamrznuto“,
sada** – tekuće.

Razlika je sitna ali vrlo bitna.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca hn. želi! :)


24.12.2017.

"Život je prolazak kroz zadato nam . . .!" - Bit ćemo pitani!!


U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!
Bolje je bolje?!


„Bolje je pitati se prije nego pitan/i budem/o!“


„U što si utrošio – utrošila . . . . . . . , A ?


S-II


19 koji za . . . . silnog pljuska,
80 doticati samo neko . . . ,
126 da neko . . . uživa,
222 ne općite sa ženama za . . .
231, 232, 234, 325 propisano . . . . ,


S-IV
34 poslušne i za . . . ,
77 još neko . . . poštedio,
103 u određeno . . . namaz obavljaju,


S-V
19 neko . . . prekinuto slanje,


S-VI
67 svaki nagovještaj ima svoje . . . ,


S-VII
142 pa se . . . koje je odredio Gospodar,
143 dođe u određeno . . . ,
155 da u određeno . . . stanu pred Nas,
187 On će ga u njegovo . . . otkriti,


S-IX
117 u . . . . kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala,


S-X
98 i život mu još neko . . . produžili?


S-XI
105 a Mi ga odgađamo samo za neko . . . .


S-XII
35 da ga za neko . . . bace u tamnicu.


S-XIV
44 još samo kratko . . . odazvaćemo se,


S-XV
4 A Mi smo uništavali gradove samo u određeno . . . ,


S-XVII
7 – A kad dođe . . . druge prijetnje,
12 da biste broj godina znali i da biste . . . računali,


S-XVIII
48 a tvrdili ste da vam nećemo . . . za oživljenjeodrediti.
59 i za propast njihovu tačno . . . bismo odredili.


S-XX
40 zatim si, o Musa u pravo . . . došao,
86 Zar vam se . . . oduljilo,


S-XXI
76 u davno . . . zavapi,
111 i pružanje uživanje još za izvjesno . . . .


S-XXIII
9 i koji molitve svoje na . . . obavljaju,
25 on je lud čovjek, pa pustite ga neko . . . !
43 ubrzati ni usporiti . . . propasti svoje,
54 zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko . . . ,


S-XXVII
82 I kad dođe . . . da oni budu kažnjeni,


S-XXXIII
49 one nisu dužne čekati određeno . . . koje ćete vi brojati,
60 i oni će samo kratko . . . kao susjedi tvoji u njoj ostati –


S-XXXVII
174, 178 Zato se okrenite od njih za neko . . . ,


S-XXXIX
9 u molitvi . . . provodi,


S-XLV
45 jedino nas . . . uništi,


S-LI
50 u određeno . . . , jednog određenog dana,


S-LVII
16 Zar nije . . . da se vjernicima srca smekšaju,


S-LXIII
10 Gospodaru moj, da me još samo kratko . . . zadržiš,


S-LXV
1 vi ih u . . . kada su čiste pustite,
2 I dok traje . . . određeno za čekanje,


S-LXVI
12 i od onih koji provode . . . u molitvi bila.


S-LXX
23 koji molitve svoje budu na . . . obavljali,


S-LXXVI . . .


S-LXXVII
11 i kada se poslanici u određeno . . . skupe,


S-CIII . . .
1 Tako mi . . . ,

*


VRIJEME


2 . Al-Baqara - Krava
Medina - 286 ajeta
* 19. Ili, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti - a nevjernici ne mogu umaći Allahu.
* 80. Oni govore: "Vatra će nas doticati samo neko vrijeme." Reci: "Da li ste o tome dobili od Allaha obećanje - jer, Allah će sigurno ispuniti obećanje Svoje - ili na Allaha iznosite ono što ne znate?"
* 126. A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!" - On je rekao: "Onome koji ne bude vjerovao daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti!"
* 222. I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: "To je neprijatnost." Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.
* 231. Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje; a onaj ko tako postupi - ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna - na umu imajte!
* 232. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. A Allah sve zna, a vi ne znate.
* 234. Žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa. I kada one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one, po zakonu, sa sobom urade - a Allah dobro zna ono što vi radite.
* 235. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče; i imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte, i znajte da On prašta i da je blag.


4 . An-Nisa' - Žene
Medina - 176 ajeta
* 34. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! - Allah je, zaista, uzvišen i velik!
* 77. Zar ne vidiš one kojima je rečeno: "Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: "Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!" Reci: "Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda."
* 103. A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.


5 . Al-Ma'ide - Trpeza
Medina - 120 ajeta
* 19. O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš - nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: "Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!" Pa, došao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može.


6 . Al-An'am - Stoka
Mekka - 165 ajeta
* 66. Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci: "Ja nisam vaš čuvar,
* 67. svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!"


7 . Al-A'raf - Bedemi
Mekka - 206 ajeta
* 142. Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: "Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!"
* 143. I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: "Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!" - "Ne možeš Me vidjeti" - reče - "ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me!" I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: "Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!"
* 155. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u određeno vrijeme stanu pred Nas. A kad ih zadesi potres, on reče: "Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na Pravi put ukazuješ; Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše;
* 187. Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći." Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: "To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna."


9 . At-Tawba - Pokajanje
Medina - 129 ajeta
* 117. Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili,* u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv,


10 . Yunus - Junus
Mekka - 109 ajeta
* 98. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?


11 . Hud - Hud
Mekka - 123 ajeta
* 104. To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kada će svi biti prisutni,
* 105. a Mi ga odgađamo samo za neko vrijeme.
* 106. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima biće nesretnih i sretnih.


12 . Yusuf - Jusuf
Mekka - 111 ajeta
* 35. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu.


14 . Ibrahim - Ibrahim
Mekka - 52 ajeta
* 44. Ti opominji ljude Danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ogriješili prema sebi - govoriti: "Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvaćemo se pozivu Tvome i slijedićemo poslanike!” - "A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet?
* 45. I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se


15 . Al-Higr - Hidžr
Mekka - 99 ajeta
* 4. A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,


17 . Al-Isra' - Noćno putovanje
Mekka - 111 ajeta
* 7. Sve što činite - činite sebi, dobro i zlo. - A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Hram kao i prvi put, ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše.*
* 12. I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili: znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili kako biste mogli tražiti od Gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali; i sve smo potanko objasnili.


18 . Al-Kahf - Pećina
Mekka - 110 ajeta
48. pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: "Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti."
* 59. A ona sela i gradove* smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili.


20 . Ta-Ha - Taha
Mekka - 135 ajeta
40. Kada je sestra tvoja otišla i rekla: ’Hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti?’ - Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao
* 41. i Ja sam te za Sebe izabrao.
* 86. I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. "O narode moj," - reče - "zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!"


21 . Al-Anbiya' - Vjerovjesnici
Mekka - 112 ajeta
* 76. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasismo
* 77. i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.
* 111. a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme."
* 112. "Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!" - reče on - "a od Gospodara našeg, Milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite."


23 . Al-Mu'minun - Vjernici
Mekka - 118 ajeta
* 9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –
* 25. on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!"
* 26. "Gospodaru moj," - reče on - "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"
* 43. nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje -
* 44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali - daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!
* 54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!


26 . Aš-Šu'ara' - Pjesnici
Mekka - 227 ajeta
* 38. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,


27 . An-Naml - Mravi
Mekka - 93 ajeta
* 82. I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.


33 . Al-Ahzab - Saveznici
Medina - 73 ajeta
* 49. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.
* 60. Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži - ne okane toga. Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati -
* 61. prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni
* 62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći.


37 . As-Saffat - Redovi
Mekka - 182 ajeta
* 174. Zato se okreni od njih za neko vrijeme
* 175. i posmatraj ih, i oni će posmatrati!
* 178. Zato se okreni od njih za neko vrijeme
* 179. i posmatraj, i oni će posmatrati!


39 . Az-Zumar - Skupovi
Mekka - 75 ajeta
9. Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!"


45 . Al-Gatiya - Oni koji kleče
Mekka - 37 ajeta
* 24. "Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi" - govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.


51 . Ad-Dariyat - Oni koji pušu
Mekka - 60 ajeta
* 43. I o Semudu, kad mu bi rečeno: "Uživajte još izvjesno vrijeme!"


56 . Al-Waqi'a - Događaj
Mekka - 96 ajeta
* 49. Reci: "I drevni i kasniji,
* 50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
* 51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
* 52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,
* 53. i njime ćete trbuhe puniti,
* 54. pa zatim na to ključalu vodu piti,
* 55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
* 56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!


57 . Al-Hadid - Gvožđe
Medina - 29 ajeta
* 16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.


63 . Al-Munafiqun - Licemjeri
Medina - 11 ajeta
* 10. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!"


65 . At-Talaq - Razvod braka
Medina - 12 ajeta
* 1. O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši - sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.
* 2. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje - a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći
* 3. i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.


66 . At-Tahrim - Zabrana
Medina - 12 ajeta * 12. Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.


70 . Al-Ma'arig - Stepeni
Mekka - 44 ajeta
* 23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
* 24. i oni u čijim imecima bude određen dio
* 25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,


76 . Ad-Dahr - Vrijeme
Medina - 31 ajeta


77 . Al-Mursalat - Poslani
Mekka - 50 ajeta
* 11. i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe...


103 . Al-'Asr - Vrijeme
Mekka - 3 ajeta
* 1. Tako mi vremena -
* 2. čovjek, doista, gubi,
* 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.P.S.


„Ima vremena – nema vremena?!“


. . . najlakše ovlada onim ljudima koji pristaju na nagovor:
„Imaš vremena, ostavi to za poslije!“
Ima vremena – nema vremena?!
Bit će vremena i poslije nas, ne za nas, nego za neke druge!


Za darivano ti vrijeme bit ćeš pitan/a sigurno!, hn. :)


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro ti u svakom trenutku sada od srca hn. želi!!

16.12.2017.

"Prijatelj/i naših vođa?!" - U neznanju blaženstvo ne traži!


U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


Post jedan za cio tjedan!

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle šanuhu. Salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, čestite ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

A zatim: dragi brate i poštovana sestro, danas je subota 27. rebiu'-l-ewwel 1439. ili 16. decembar 2017. godine. Ovo što danas objavljujem je u znak zahvalnosti mojemu Gospodaru Allahu dž.š. što mi je podario vrijeme koje mnogi od vas nemate. Post je o prijateljima i prijateljstvu kako nas uči naša Knjiga , Kur'an Mudri da mi i naše vođe opravdanja na Danu velikog Suda, (Sudnjem Danu) ne bi imali ako se Njegove upute ne budemo pridržavali. U svakom slučaju bit ćemo zaslužni za ono što nam bude dosuđeno! „Što besplatno primih besplatno i dijelim!“, pa pročitajte – proučite.

Kaže Allah dž.š.: ,,Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro."

Cijenjeni bloggeri i bloggerice!
Post namjenjen meni, tebi i vođama našim. "Nek paze kojom stazom gaze!!"

*
PRIJATELJ/I – PRIJATELJSTVO?
NEPRIJATELJ/I – NEPRIJATELJSTVO!

*


2 . Al-Baqara - Krava
Medina - 286 ajeta


* 36. I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. "Siđite!" - rekosmo Mi - "jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na Zemlji ćete boraviti i do roka određenoga živjeti!"
* 168. O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!
* 208. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.
* 254. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva! - A nevjernici sami sebi čine nepravdu.


3 . Ali 'Imran - Imranova porodica
Medina – 200 ajeta


* 28. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini - Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve!
* 103. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.
* 118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.
* 152. Allah je ispunio obećanje Svoje kada ste neprijatelje voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a On vam je već bio ukazao na ono što vam je drago - jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet -, onda je On, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih.
* 173. one kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!" - to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!"


4 . An-Nisa' - Žene
Medina - 176 ajeta


* 45. Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač!
* 73. A ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno reći - kao da je između vas i Njega bilo nekakvo prijateljstvo: "Da sam, kojom srećom, s njima bio, veliki plijen bih dobio!"
* 89. Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte,
* 90. osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju, ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se, uistinu, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih.
* 92. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo - nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice - mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba - vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje - a Allah sve zna i mudar je.
* 100. Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, usprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. - A Allah mnogo prašta i milostiv je.
* 104. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju. - A Allah sve zna i mudar je.
* 125. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.
* 139. koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?
* 144. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe?


5 . Al-Ma'ide - Trpeza
Medina - 120 ajeta


* 2. O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnome hramu,* nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
* 14. Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: "Mi smo kršćani"- ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah će ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili.
* 52. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: "Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi." A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati,
* 57. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci - i Allaha se bojte ako ste vjernici –
* 64. Jevreji govore: "Allahova ruka je stisnuta!" Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.
* 80. Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu.
* 81. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi od njih su nevjernici.
* 82. Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: "Mi smo kršćani", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.
* 91. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?
* 112. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli - a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju –


7 . Al-A'raf - Bedemi
Mekka - 206 ajeta


* 22. I na prevaru ih zavede. A kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše. "Zar vam to drvo nisam zabranio?!” - zovnu ih Gospodar njihov - "i rekao vam: "Šejtan vam je, zbilja, otvoreni neprijatelj.’"
* 24. "Izlazite" - reče On - "jedni drugima bićete neprijatelji! Na Zemlji ćete boraviti i do smrti ostati.
* 129. "Zlostavljani smo" - rekoše oni - "prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao!" A Musa reče: "Gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na Zemlji učiniti, da bi vidio kako ćete postupati.
* 202. dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi.


8 . Al-Anfal - Plijen
Medina - 75 ajeta


* 60. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih - vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.


9 . At-Tawba - Pokajanje
Medina - 129 ajeta


* 16. Zar mislite da ćete biti ostavljeni, a da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji, umjesto Allaha i Poslanika Njegova i vjernika, nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja? - A Allah dobro zna za ono što radite.
* 23. O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji budu s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.
* 71. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar.
* 83. I ako te Allah ponovo vrati nekima od njih, pa te zamole da im dopustiš da pođu s tobom u boj, ti im reci: "Nikad sa mnom u boj nećete ići i nikada se sa mnom protiv neprijatelja nećete boriti! Bili ste zadovoljni što ste prvi put izostali, zato ostanite s onima koji ionako ne idu u boj."
* 114. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca* bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv.
* 120. Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti - Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro -
* 121. i neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili.


12 . Yusuf - Jusuf
Mekka - 111 ajeta


* 5. on reče: "O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj.
* 46. "Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali."


14 . Ibrahim - Ibrahim
Mekka - 52 ajeta


* 31. Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva.


17 . Al-Isra' - Noćno putovanje
Mekka - 111 ajeta


* 53. Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: - jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj –
* 73. I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem.


18 . Al-Kahf - Pećina
Mekka - 110 ajeta


* 50. A kad smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu!" - svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!


20 . Ta-Ha - Taha
Mekka - 135 ajeta


* 39. ’Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.’ I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim.
* 80. O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili, i na desnu stranu Tura vas doveli, i manu i prepelice vam slali.
* 117. "O Ademe," - rekli smo - "ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se onda mučiš.
* 123. "Izlazite iz njega svi" - reče On - "jedni drugima ćete neprijatelji biti!" Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.


21 . Al-Anbiya' - Vjerovjesnici
Mekka - 112 ajeta


* 80. I naučismo ga da izrađuje pancire* za vas da vas štite u borbi s neprijateljem - pa zašto niste zahvalni?


24 . An-Nur - Svjetlost
Medina - 64 ajeta


* 31. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. * 61. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama daidža vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas ili u prijatelja vašeg; nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili!


25 . Al-Furqan - Furkan
Mekka - 77 ajeta


* 28. kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,
* 31. Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!


26 . Aš-Šu'ara' - Pjesnici
Mekka - 227 ajeta


* 75. "A da li ste razmišljali" - upita on - "da su oni kojima se klanjate
* 76. vi i kojima su se klanjali davani preci vaši,
* 77. doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova,
* 78. koji me je stvorio i na Pravi put uputio,
* 79. i koji me hrani i poji,
* 80. i koji me, kad se razbolim, liječi,
* 81. i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživiti,
* 82. i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!
* 83. Gospodaru moj, podari mi
* 83. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri
* 84. i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći,
* 85. i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati -
* 86. i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih -
* 87. i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti,
* 88. na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,
* 89. samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti."
* 97. "Allaha nam, bili smo, doista, u očitoj zabludi
* 98. kad smo vas s Gospodarom svjetova izjednačavali,
* 99. a na stranputicu su nas naveli zlikovci,
* 100. pa nemamo ni zagovornika,
* 101. ni prisna prijatelja -
* 102. da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!"
* 103. u tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici,
* 104. a Gospodar tvoj je, zaista, silan i milostiv.


28 . Al-Qasas - Kazivanje
Mekka - 88 ajeta


* 15. I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom i - usmrti. "Ovo je šejtanov posao!" - uzviknu - "on je, zaista, otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi!
* 16. Gospodaru moj," - reče onda - "ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi!" I On mu oprosti, On, uistinu, prašta i On je milostiv.
* 19. i kad htjede ščepati zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj: "O Musa, zar ćeš ubiti i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš."


29 . Al-'Ankabut - Pauk
Mekka - 69 ajeta


* 25. "Vi ste" - reče on - "mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći."


33 . Al-Ahzab - Saveznici
Medina - 73 ajeta


* 18. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: "Priključite se nama!"- a samo su neki u boj išli
* 19. ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt onesviješćeni; čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. Oni ne vjeruju, i zato će Allah djela njihova poništiti; a to je Allahu lahko.


34 . Saba' - Saba
Mekka - 54 ajeta


* 41. oni će odgovoriti: "Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih."


35 . Fatir - Stvoritelj
Mekka - 45 ajeta


* 6. Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.
* 60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,
* 61. već se klanjate Meni; to je Put pravi
* 62. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!


38 . Sad - Sad
Mekka - 88 ajeta


* 23. Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: ’Daj ti nju meni!’ - i u prepirci me pobijedi."


40 . Al-Mu'min - Vjernik
Mekka - 85 ajeta


* 18. I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.


41 . Al-Fussilat - Objašnjenje
Mekka - 54 ajeta


* 19. A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani - oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali -
* 28. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.
* 34. Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.


43 . Az-Zuhruf - Ukras
Mekka - 89 ajeta


* 62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni.
* 67. Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:
* 68. "O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;


45 . Al-Gatiya - Oni koji kleče
Mekka - 37 ajeta


* 17. i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o onome oko čega su se razišli.


46 . Al-Ahqaf - Ahkaf
Mekka - 35 ajeta


* 6. Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.
* 7. A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: "Ovo je prava čarolija!"


58 . Al-Mugadala - Rasprava
Medina - 22 ajeta


* 9. O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.
* 14. Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju.
* 15. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno ono što rade:
* 16. zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna.


59 . Al-Hašr - Progonstvo
Medina - 24 ajeta


* 11. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani, mi ćemo, sigurno, s vama poći i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti; a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći" - a Allah je svjedok da su oni, zaista, lašci:
* 12. ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli; ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomoć pritekli; a ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli, i oni bi bez pomoći ostali.


60 . Al-Mumtahina - Provjerena
Medina - 13 ajeta


* 1. O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte - oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.
* 2. Ako vas se oni domognu, biće neprijatelji vaši i pružiće prema vama, u zloj namjeri, ruke svoje i jezičine svoje, i jedva će dočekati da postanete nevjernici.
* 4. Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: "Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!"- ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: "Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." - Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.
* 5. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.
* 6. Oni su vama divan uzor - onima koji žele Allaha i
* 9. ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sabi čine nepravdu.
* 13. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovome svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.


61 . As-Saff - Bojni red
Medina - 14 ajeta


* 14. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: "Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!" - kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: "Hoćete li me pomoći Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali - protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.


63 . Al-Munafiqun - Licemjeri
Medina - 11 ajeta


* 4. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!
* 5. A kad im se rekne: "Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti"- oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.
* 14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa - i Allah prašta i samilostan je.


69 . Al-Haqqa - Čas neizbježni
Mekka - 52 ajeta


* 30. "Držite ga i u okove okujte,
* 31. zatim ga samo u vatri pržite,
* 32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,
* 33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao
* 34. i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao;
* 35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja
* 36. ni drugog jela osim pomija,
* 37. koje će samo nevjernici jesti."


Sada kad sve ovo znamo, kako mi tako niti naše vođe u muslimanskom svijetu opravdanja nemamo za ovo kako postupamo, i koga sve za prisna prijatelja i zaštitnika uzimamo.


Dova:


„Allahu moj, Tebi se utječem od neznalica i neznanja, nestrpljenja, slabosti, lijenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen vlasnik i zaštitnik.''


Molimo Te Uzvišeni Bože, obogati nas Bogobojaznošću, strpljenjem, mudrošću, znanjem i ljubavlju prema onima koji nas vode na pravi put. Uzvišeni, učini da budemo poslušni Tebi, Tebi na zadovoljstvo, nama na radost i sreću, a islamska zajednica bude halka i uzdanica naša! Amin!


P.S.
Za one koji Knjigu čitali - učili nisu:
5 . Al-Ma'ide - Trpeza

Medina - 120 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


* 2. O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnome hramu,* nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
* 8. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!
Svaku sreću, mir i dobro Ti!,hn. - El-hamdu lillahi Rabbil 'alemin, . . . . Amin!


11.12.2017.

"PROUČI I POUČI SE"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

„VIDIO SAM ČOVJEKA OD MOG UMETA . . .“


Seid ibn Musejjib prenosi od Abdurrahmana ibn Semure radiallahu anhu koji kaže:
„Sjedili smo jednog dana u Medini kada dođe Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi wesellem, i reče: 'Sinoć sam usnio čudan san.
Vidio sam čovjeka od mog ummeta (naroda) kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima, te udalji meleka smrti od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio izložen patnji u Kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga od toga.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojeg su opkolili šejtani, pa dođe njegovo spominjanje Allaha džellešanuhu i otjera šejtane od njega.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kojega su opkolili i uzeli Meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga od njihovih ruku.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je skapavao od žeđi, kad god bi se primakao mome Havdu (Poslanikov as, izvor vode na Sudnjem danu), bio bi spriječen i otjeran, pa dođe njegov post mjeseca Ramadana, te ga napoji i ugasi mu žeđ.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako ide pored Poslanika koji su sjedili u halkama, kad god bi se primakao nekoj od tih halki bude udaljen, pa dođe njegovo vjersko kupanje, te ga uze za ruku i dovede ga, te sjedne pored mene.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koji je bio okružen tminom i mrakom sa svih strana i on je u tom mraku zbunjen, pa dođe njegov Hadždž i Umra te ga izvedoše na svjetlo.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, Pa dođe njegova sadaka koju je dijelio, te napravi pregradu između njega i vatre i načini nad njegovom glavom.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako se obraća vjernicima, a oni s njim ne govore …, pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza pa reče: „O vjernici, on je čuvao rodbinske veze, pa pričajte i kontaktirajte s' njim“ te ljudi počeše govoriti s njim i rukovati se.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, koga su uhvatile Zebanije (meleki – čuvari Džehennema), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pa ga ote iz njihovih ruku i dade ga Melekima Milosti.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako kleči, a između njega i Allaha džellešanuhu je zastore, pa dođe njegov ahlak (Moral- lijepo ponašanje), uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha džllešanuhu. I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približava njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha džellešanuhu, uze tu knjigu i stavi je u desnu ruku.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a vaga njegovih djela je lagahna, pa dođoše njegova umrla djeca i ojačaše njegova dobra djela.
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako stoji na ivici Džehennema, pa dođe njegova dova puna nade upućena Allahu džellešanuhu i spasi ga te on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta kako pada u vatru, pa dođoše njegove suze koje je prolio iz straha od Allaha džellešanuhu i spasiše ga, te on prođe, …
I vidio sam čovjeka iz mog ummeta, kako je stao na Sirat ćupriju (most preko Džehennemske vatre), i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu džellešanuhu i učvrsti ga i on prođe.
I vidio sam čovjeka od mog ummeta, kako puzeći ide preko Sirat ćuprije, nekada poklekne i spotakne se, pa se pridiže pa dođe njegovo donošenje Salavata na mene, pa ga uspravi, učvrsti mu nog i spasi ga.
I vidio sam čovjeka od moga ummeta, kako dolazi pred Džennetska vrata koja se pred nji zatvoriše, pa dođe njegov iskreni Kelime i Šehadet (Svjedočenje da je je Allah Jedan i da je Muhammed Njegov Poslanik) LA ILAHE ILALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH! te mu otvori vrata i uvede u Džennet.“


Hadis je sahih (vjerodostojan) i bilježi ga Taberani.


Ako uđete u Džennet i ne nađete me tamo, zauzimajte se za mene.
Recite: Gospodaru okoristili smo se barem jednim njegovim savjetom pa dopusti da bude sa nama.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u vakom trenutku sada od srca želim!, hn. :)


07.12.2017.

" I N T E R M E Z Z O " Život u iluziji!

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!Ima B o s n e !

Bit će! Bit će Bosne i Hercegovine ! ! , a njih biti neće. :)

“Imam osjećaj da postoje ljudi koji stalno gledaju u sat kad će nestati Bosna i Hercegovina, to traje predugo. A ne znaju da oni imaju satove, a Bosna i Hercegovina ima vrijeme. I svi ti koji pletu mreže, nažalost i naši susjedi, ustvari je ne znaju. Zbog toga su napravili sve ove greške. Oni ne znaju koliko su ti korijeni duboki. Nevidljivo korijenje je teško iščupati.“
Napisa vasionka

*
„Vrijeme je konstanta!“ Ja – mi smo u prolazu. hn.


Pogrešno je stavljati znak jednakosti između pojmova vrijeme i vremenske prilike.
Vremenske prilike su „fragmenti“ vremena, koje je kao što rekoh konstanta.
Ne tako davno postavih sebi i vam pitanje:
„Možete li zamisliti svijet u kojemu bi svatko mogao činiti što ga volja?
- Nezamislivo to je!
Evo pogledajte kako izgleda svijet danas u kojem samo njih nekolicina 1 – 2 % koji se Gospodarima svijeta – novca smatraju, mogu i čini što ih volja!?


„LJUDI NA ZEMLJI OD PREVELIKOG MUDROVANJA POLUDE!“ – UMIŠLJENE VELIČINE?!


Kažem tim 1 – 2 %: „Nije u šoldima sve!“
Mnogo više toga je u ljudskosti koja je potisnuta, od njih proglašena ludošću?! A ne valja tako!, i još jednom im kažem: „Ne valja tako!“, jer mnogi zaboraviše da: „Tko visoko leti nisko pada!“, pa će i ti i takvi pasti, poslije ili prije, tražit će sažaljenje ali neće biti onih koji će ih sažaljevati izuzev onih koji svima i svakome praštaju sve, a tih je kako vidimo sada veoma malo. Ljudi koji nisu osjetili tuđu silu, straha od ljudi niti od Boga nemaju, u Njega ne vjeruju niti od Njegove kazne strahuju.


I L U Z I J A :


„Kada sluga oponaša Gospodara onda se to iluzijom imenuje.“
Mnogi umisliše da su Gospodari a u biti svojoj su sluge koje-koga, koje-čega, koje šta, svega i svačega!


S V O J A T A N J E :


Pohlepa i strast dvije su karakteristike onih koji sve i svašta svojataju zaboravljajući da su pohlepa i strast sigurni vodiči u propast kako pojedinca tako i cijelih društvenih zajednica.
Oni i zemlju i državu svojataju k'o da im je to babo – tata u vlasništvo dao?!
Mnogi visoko školovani pa i oni koji sebe intelektualcima i intelektualnom elitom smatraju gore navedeno svojataju zaboravljajući na razliku između posjedovanja i vlasništva.
Samo je jedan Gospodar i On je vlasnik svega, naših sudbina i života, a mi (svi ostali) samo smo posjednici i posjedovani, nikako i nikada vlasnici. Kada to shvatiš tek tada živiš svoj prirodni položaj, položaj sluge i uživanog, nikako i nikada vlasnika i uživatelja.
Čovjeku slabo da dođe kad čuje onoga koga smo za premijera izabrali kaže: „Moja vlada“.
Evo, ovaj tekst neka bude moj doprinos razrješenju situacije u koju smo mnogi „ne slobodnom voljom“ iz neznanja zapali i kao komentar na vasionkin post?!
Probudi se, osvijesti se, promjeni se, kreni putem ljubavi (služenja bližnjemu), mira u sebi i sa onima oko sebe, slobodni budite ne ludite.


Svaku sreću, mir i dobro Ti u svakom trenutku sada od srca hadži Nezir želi!
Uvijek sluga, nikad gospodar!


P.S.
Pretpostavljati, grijeh je! – Pitaj ne pretpostavljaj. Uči, razlikuj dobra od zla i po naučenom u dobru živi!, hn.


04.12.2017.

"Post za nas 90% koji se vjernicima izjašnjavamo!"

***

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

Ima B o s n e !

Bit će B o s n e ! ! , a njih biti neće. :)


„Ja rekoh!“


„Ljubav silu ne poznaje a nasilje ne priznaje.“
Samo onaj „Ja“ koji sam spoznao sebe mogu voljeti tebe kao sebe!
/Ja, hn. rekoh! - Ti sudi!/
*
„Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!“
*
„Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedni druge!“

PREVEDENO:/Služite jedni druge; kao što sam ja služio vas, služite i vi jedni druge!/ hn.
*
I na kraju:


„Sve što želite da ljudi čine vama činite i vi njima!“
/Riječi pripisane Isau a.s./
*
Dobro je činiti dobro svakome i svima, pa i neprijateljima svojim.
Dobro čini i dobru se nadaj potpuno pravo imaš!


Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!, hn. :)