UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

24.12.2017.

"Život je prolazak kroz zadato nam . . .!" - Bit ćemo pitani!!


U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!
Bolje je bolje?!


„Bolje je pitati se prije nego pitan/i budem/o!“


„U što si utrošio – utrošila . . . . . . . , A ?


S-II


19 koji za . . . . silnog pljuska,
80 doticati samo neko . . . ,
126 da neko . . . uživa,
222 ne općite sa ženama za . . .
231, 232, 234, 325 propisano . . . . ,


S-IV
34 poslušne i za . . . ,
77 još neko . . . poštedio,
103 u određeno . . . namaz obavljaju,


S-V
19 neko . . . prekinuto slanje,


S-VI
67 svaki nagovještaj ima svoje . . . ,


S-VII
142 pa se . . . koje je odredio Gospodar,
143 dođe u određeno . . . ,
155 da u određeno . . . stanu pred Nas,
187 On će ga u njegovo . . . otkriti,


S-IX
117 u . . . . kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala,


S-X
98 i život mu još neko . . . produžili?


S-XI
105 a Mi ga odgađamo samo za neko . . . .


S-XII
35 da ga za neko . . . bace u tamnicu.


S-XIV
44 još samo kratko . . . odazvaćemo se,


S-XV
4 A Mi smo uništavali gradove samo u određeno . . . ,


S-XVII
7 – A kad dođe . . . druge prijetnje,
12 da biste broj godina znali i da biste . . . računali,


S-XVIII
48 a tvrdili ste da vam nećemo . . . za oživljenjeodrediti.
59 i za propast njihovu tačno . . . bismo odredili.


S-XX
40 zatim si, o Musa u pravo . . . došao,
86 Zar vam se . . . oduljilo,


S-XXI
76 u davno . . . zavapi,
111 i pružanje uživanje još za izvjesno . . . .


S-XXIII
9 i koji molitve svoje na . . . obavljaju,
25 on je lud čovjek, pa pustite ga neko . . . !
43 ubrzati ni usporiti . . . propasti svoje,
54 zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko . . . ,


S-XXVII
82 I kad dođe . . . da oni budu kažnjeni,


S-XXXIII
49 one nisu dužne čekati određeno . . . koje ćete vi brojati,
60 i oni će samo kratko . . . kao susjedi tvoji u njoj ostati –


S-XXXVII
174, 178 Zato se okrenite od njih za neko . . . ,


S-XXXIX
9 u molitvi . . . provodi,


S-XLV
45 jedino nas . . . uništi,


S-LI
50 u određeno . . . , jednog određenog dana,


S-LVII
16 Zar nije . . . da se vjernicima srca smekšaju,


S-LXIII
10 Gospodaru moj, da me još samo kratko . . . zadržiš,


S-LXV
1 vi ih u . . . kada su čiste pustite,
2 I dok traje . . . određeno za čekanje,


S-LXVI
12 i od onih koji provode . . . u molitvi bila.


S-LXX
23 koji molitve svoje budu na . . . obavljali,


S-LXXVI . . .


S-LXXVII
11 i kada se poslanici u određeno . . . skupe,


S-CIII . . .
1 Tako mi . . . ,

*


VRIJEME


2 . Al-Baqara - Krava
Medina - 286 ajeta
* 19. Ili, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti - a nevjernici ne mogu umaći Allahu.
* 80. Oni govore: "Vatra će nas doticati samo neko vrijeme." Reci: "Da li ste o tome dobili od Allaha obećanje - jer, Allah će sigurno ispuniti obećanje Svoje - ili na Allaha iznosite ono što ne znate?"
* 126. A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!" - On je rekao: "Onome koji ne bude vjerovao daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti!"
* 222. I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: "To je neprijatnost." Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.
* 231. Kada pustite žene, onda ih, prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje; a onaj ko tako postupi - ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna - na umu imajte!
* 232. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše. A Allah sve zna, a vi ne znate.
* 234. Žene su dužne čekati četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa. I kada one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one, po zakonu, sa sobom urade - a Allah dobro zna ono što vi radite.
* 235. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče; i imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte, i znajte da On prašta i da je blag.


4 . An-Nisa' - Žene
Medina - 176 ajeta
* 34. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! - Allah je, zaista, uzvišen i velik!
* 77. Zar ne vidiš one kojima je rečeno: "Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: "Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!" Reci: "Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda."
* 103. A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.


5 . Al-Ma'ide - Trpeza
Medina - 120 ajeta
* 19. O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš - nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: "Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!" Pa, došao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može.


6 . Al-An'am - Stoka
Mekka - 165 ajeta
* 66. Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina. Reci: "Ja nisam vaš čuvar,
* 67. svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi ćete znati!"


7 . Al-A'raf - Bedemi
Mekka - 206 ajeta
* 142. Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: "Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!"
* 143. I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: "Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!" - "Ne možeš Me vidjeti" - reče - "ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me!" I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: "Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!"
* 155. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u određeno vrijeme stanu pred Nas. A kad ih zadesi potres, on reče: "Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na Pravi put ukazuješ; Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše;
* 187. Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći." Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: "To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna."


9 . At-Tawba - Pokajanje
Medina - 129 ajeta
* 117. Allah je oprostio vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili,* u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv,


10 . Yunus - Junus
Mekka - 109 ajeta
* 98. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?


11 . Hud - Hud
Mekka - 123 ajeta
* 104. To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu; a to je Dan kada će svi ljudi biti sabrani i to je Dan kada će svi biti prisutni,
* 105. a Mi ga odgađamo samo za neko vrijeme.
* 106. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja Njegova niko ni riječ neće izustiti, a među njima biće nesretnih i sretnih.


12 . Yusuf - Jusuf
Mekka - 111 ajeta
* 35. Poslije im na pamet pade, iako su se bili uvjerili da je nedužan, da ga za neko vrijeme bace u tamnicu.


14 . Ibrahim - Ibrahim
Mekka - 52 ajeta
* 44. Ti opominji ljude Danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ogriješili prema sebi - govoriti: "Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvaćemo se pozivu Tvome i slijedićemo poslanike!” - "A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet?
* 45. I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se


15 . Al-Higr - Hidžr
Mekka - 99 ajeta
* 4. A Mi smo uništavali gradove samo u određeno vrijeme,


17 . Al-Isra' - Noćno putovanje
Mekka - 111 ajeta
* 7. Sve što činite - činite sebi, dobro i zlo. - A kad dođe vrijeme druge prijetnje, poslaćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Hram kao i prvi put, ponovo provale i da sve što osvoje do temelja poruše.*
* 12. I Mi smo noć i dan kao dva znamenja učinili: znamenje za noć smo uklonili, a znamenje za dan smo vidnim učinili kako biste mogli tražiti od Gospodara svoga blagodati i da biste broj godina znali i da biste vrijeme računali; i sve smo potanko objasnili.


18 . Al-Kahf - Pećina
Mekka - 110 ajeta
48. pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: "Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti."
* 59. A ona sela i gradove* smo razorili zato što stanovnici njihovi nisu vjerovali i za propast njihovu tačno vrijeme bismo odredili.


20 . Ta-Ha - Taha
Mekka - 135 ajeta
40. Kada je sestra tvoja otišla i rekla: ’Hoćete li da vam pokažem onu koja će se o njemu brinuti?’ - Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i iz raznih nevolja te spasili. I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena, zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao
* 41. i Ja sam te za Sebe izabrao.
* 86. I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. "O narode moj," - reče - "zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!"


21 . Al-Anbiya' - Vjerovjesnici
Mekka - 112 ajeta
* 76. I Nuhu se, kad u davno vrijeme zavapi, odazvasmo i njega i čeljad njegovu od jada velikog spasismo
* 77. i od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.
* 111. a ja ne znam da nije to vama iskušenje, i pružanje uživanja još za izvjesno vrijeme."
* 112. "Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili!" - reče on - "a od Gospodara našeg, Milostivog, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite."


23 . Al-Mu'minun - Vjernici
Mekka - 118 ajeta
* 9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju –
* 25. on je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme!"
* 26. "Gospodaru moj," - reče on - "pomozi mi, oni me u laž utjeruju!"
* 43. nijedan narod ne može ubrazati ni usporiti vrijeme propasti svoje -
* 44. i poslanike, jedne za drugim slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali - daleko bili ljudi koji nisu vjerovali!
* 54. zato ostavi ove u zabludi njihovoj još neko vrijeme!


26 . Aš-Šu'ara' - Pjesnici
Mekka - 227 ajeta
* 38. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabraše,


27 . An-Naml - Mravi
Mekka - 93 ajeta
* 82. I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.


33 . Al-Ahzab - Saveznici
Medina - 73 ajeta
* 49. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.
* 60. Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži - ne okane toga. Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati -
* 61. prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni
* 62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći.


37 . As-Saffat - Redovi
Mekka - 182 ajeta
* 174. Zato se okreni od njih za neko vrijeme
* 175. i posmatraj ih, i oni će posmatrati!
* 178. Zato se okreni od njih za neko vrijeme
* 179. i posmatraj, i oni će posmatrati!


39 . Az-Zumar - Skupovi
Mekka - 75 ajeta
9. Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!"


45 . Al-Gatiya - Oni koji kleče
Mekka - 37 ajeta
* 24. "Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi" - govore oni. A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.


51 . Ad-Dariyat - Oni koji pušu
Mekka - 60 ajeta
* 43. I o Semudu, kad mu bi rečeno: "Uživajte još izvjesno vrijeme!"


56 . Al-Waqi'a - Događaj
Mekka - 96 ajeta
* 49. Reci: "I drevni i kasniji,
* 50. u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
* 51. i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
* 52. sigurno, s drveta Zekkum jesti,
* 53. i njime ćete trbuhe puniti,
* 54. pa zatim na to ključalu vodu piti,
* 55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
* 56. to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!


57 . Al-Hadid - Gvožđe
Medina - 29 ajeta
* 16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.


63 . Al-Munafiqun - Licemjeri
Medina - 11 ajeta
* 10. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!"


65 . At-Talaq - Razvod braka
Medina - 12 ajeta
* 1. O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši - sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.
* 2. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje - a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći
* 3. i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.


66 . At-Tahrim - Zabrana
Medina - 12 ajeta * 12. Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.


70 . Al-Ma'arig - Stepeni
Mekka - 44 ajeta
* 23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,
* 24. i oni u čijim imecima bude određen dio
* 25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,


76 . Ad-Dahr - Vrijeme
Medina - 31 ajeta


77 . Al-Mursalat - Poslani
Mekka - 50 ajeta
* 11. i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe...


103 . Al-'Asr - Vrijeme
Mekka - 3 ajeta
* 1. Tako mi vremena -
* 2. čovjek, doista, gubi,
* 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.P.S.


„Ima vremena – nema vremena?!“


. . . najlakše ovlada onim ljudima koji pristaju na nagovor:
„Imaš vremena, ostavi to za poslije!“
Ima vremena – nema vremena?!
Bit će vremena i poslije nas, ne za nas, nego za neke druge!


Za darivano ti vrijeme bit ćeš pitan/a sigurno!, hn. :)


Es-Selamu' alejkum wa rahmetullah wa berekatuhu!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro ti u svakom trenutku sada od srca hn. želi!!