UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

15.06.2018.

"BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!*
Tvrdnja iznesena na gornjoj fotografiji ostvariti će se
mada to ne bilo pravo protivnicima jedinstvene B i H
(Bosne ponosne - zemlje Božje milosti) i to, možda uskoro.
Čekajte!, i ja ću s vama čekati., hn.
:))
*
M o j " B a j r a m a l u k " t e b i !
Za lakše čitanje, evo ti kompletan tekst "POP-a" na jednom postu.
*
"POKRET OSOBNOG PREPORODA"
*
"Nikad nije kasno, kad se na vrijeme krene!"
A, kada to? Sada i odmah, za dobro se zalaži, zla se ostavi!

* * *


K R A J (šansa za "novi početak" - novo usmjerenje!)
*
"Nikad nije kasno, kad se na vrijeme krene!"
A, kada to? Sada i odmah, za dobro se zalaži, zla se ostavi!

*Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!
U ž i v a j ! , hn. :)
14.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 40

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 40K R A J (šansa za "novi" početak, novo usmjerenje!)
*


Tvrdnja iznesena na fotografiji iznad, o "Bosni ponosnoj" ostvariti će se makar to ne bilo pravo protivnicima jedinstvene B i H i to možda uskoro.
Čekajte!, i ja ću sa vama čekati. hn.
:))

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
13.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 39

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 39

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
12.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 38

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 38

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
12.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 37

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 37

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
11.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 36

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 36

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
10.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 35

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 35

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
09.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 34

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 34

Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
08.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 33

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 33
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
08.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 32

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 32 32
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
07.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 31

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 31 31
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
06.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 30

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 30 30
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
06.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 29

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 29 29
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
05.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 28

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 28 28
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
04.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 27

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 27 27
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
04.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 26

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 26 26
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
03.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 25

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 25 25
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
01.06.2018.

"POP" - Pokret Osobnog Preporoda - 24

U ime Boga Milostivog, Samilosnog!
Mir i spas Božji ti želim!

"Pokret osobnog preporoda"

*
str. 24 24
Nastavak slijedi,
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)