UvijekSlugaNikadGospodar

Dobrodošli na moj blog

21.10.2018.

Mi izabrasmo!, a, kako smo ih i kako ćemo ih " P o z n a t i ? "

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"RAZLIKE SITNE ALI VRLO BITNE"
Poimanje pojma: " p o z n a t i "
*
*
" P O Z N A T I "
*
KUR'AN MUDRI


7. Al-A'raf - Bedemi
Mekka - 206 ajeta


Bismillahi rrahmani rrahim


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
46. Između njih biće bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakoga po obilježju njegovome poznati. I oni će stanovnicima Dženneta viknuti: "Mir vama!" - dok još ne uđu u nj, a jedva će čekati.


48. Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnuće neke ljude, koje će po obilježju njihovom poznati, i reći će: "Šta vam koristi ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali?


47. Muhammad - Muhammed
Medina - 38 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
30. A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova - A Allah zna postupke vaše.


55. Ar-Rahman - Milostivi Medina - 78 ajeta


Bismillahi rrahmani rrahim


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

* Među ljudima, prema kur'anskom učenju, nema nikakve razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnu i štetnu, lijepom i hrđavom. Svrha postojanja različitih naroda i nacija je u međusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustava i međusobnom ispomaganju. Pravednost se traži do te mjere da čovjek mora gledati na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je po Kur'anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrđivati i dokazivati naučno i iskustveno.
*

Pitanje: Koliko vrijedi i najbolji savjet onomu koji savjet ne traži niti prima?
Odgovor: N i k o l i k o !
Hoće sam sve da otkrije, da iskusi!

*
Za lakše čitanje kliknite na fotografiju sa tekstom.


*
Po čemu sam Ja bolji od Ti ili Ti bolji od Ja?
Po čemu?
Evo jednog malog testa pa ga riješi.
Primjer I – Na fotografiji deset odraslih muškaraca u kupaćim gaćicama a pitanje za tebe: Kako ćeš znati tko je od njih Rus, Englez, Srbin, Amerikanac, Bošnjak (bosanac), Francuz, Hrvat, Norvežanin, Španjolac il' Portugalac?
Po čemu ćeš ih prepoznati?
Pored toga reci mi tko je od njih koje vjere, da li je netko od njih ateista, agnostik, nevjernik ili sotonista?
Na temelju čega ćeš odlučiti?
Možeš li reći koji su od njih deset braća po ocu ali ne i po majci?
Možeš li?
Svi odlično govore engleski, možeš li reći tko je od njih Englez?
Svi su krvne grupe 0+, možeš li reći koja je ne(čija) doza krvi koju su dragovoljno dali za spas jednog od njih.
Možeš li?


Primjer II – Na drugoj fotografiji isti ti ljudi drže zastave pobrojanih nacija – država. Tko je tko od njih po nacionalnosti, znaš li ili smo pretpostavljaš?


Primjer III – Na trećoj fotografiji svi su u odorama liječnika sa stetoskopom oko vrata,tko je od njih koje vjere i nacije?
Gdje su tu skrivene razlike sitne ali vrlo bitne?
Ima li ih ili nema?
Što na prvo mjesto stavljaš – ljudskost ili naciju?


Dok „Oni“ insistirajući na razlikama među nama, uvlačeći nas u vrzino – šejtansko kolo zla, mržnje i osvete, „lijepo“ i u tišini sebi dvore nazidaše.
„U neznanju blaženstvo ne traži, tamo ne stanuje!“
*
E, pa mogli biste i odgovoriti na postavljena pitanja?!, hn. :)
*

"ZNAJ! - Ideje su naj-naj!!, i zato; U ž i v a j ! "
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)


P.S.
Pitanje za razmišljanje onima koji svojataju sve, svašta i svakoga:
Čija je zemlja po kojoj hodaš, reci mi?