Uvijek sluga nikad Gospodar

Dobrodošli na moj blog

06.07.2019.

"Biranje i sortiranje??"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog. Mir i spas Božji ti želim!

"Post pisan upravo za tebe!"
*

PS. na prethodni post:


Ne žalite što niste na Hamanovu mjestu?!


On je od onih koji se svojom voljom izborio za mjesto koje je osvoio, a to je mjesto onih koji se "svojevoljno za narod žrtvuju" (jer su duboko zaglibili) i na kraju ostaju sa knezom ovoga svijeta dijeliti njegovu sudbinu u Džehenemu - Paklu.

I bi tako!!
Obećanje Njegovo istinito je!

Zašto i u Džehenemu i u Paklu, kao da to isto nije!? - Isto je, ali kad dvoje čitaju da se ne guraju. :))

*

Riječi imaju ogromnu moć da stvore i rastvore.
Riječi na ovoj fotografiji imaju tendenciju da se ostvare, prije ili kasnije!!
Kada?
Kada sazrije - dođe vrijeme za to.

*
Kur'an Mudri

Sura 55 Milostivi
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
29. Njemu se mole oni na nebesima i na Zemlji: svakog časa On se zanima nečim, -
*
A, čovjek?
čovjek svakog časa nešto procjenjuje, ocjenjuje, sud donosi, često sebe izuzimajući.
Pravo bi bilo da prvo procjenjuje, ocjenjuje i sebi sudi, ni jednog časa ne zaboravljajući da nije "pra-mjera"!
*
Ocjenjivanje


Za nekoga nepristrano ocijeniti treba sve nepobitne činjenice uzeti u obzir; (vrijeme, mjesto, situaciju, stanje duha).
Ocjenu dati na temelju vjerodostojnosti, sklada riječi, djela i propusta.
Ne zaboravi da si u istom trenutku sluga i gospodar?!
Gospodar si svojih misli (ne izgovorenih riječi), sluga izgovorenoga!
Čovjek koji se zalaže za opće dobro treba biti cijenjen u svojoj sredini a onaj tko zlo čini treba biti pravedno, brzo i učinkovito kažnjen za učinjeno zlo-djelo.
Zalaganje za opće dobro nikada nije u sukobu sa interesima pojedinca!!
"Nešto volimo a to bude zlo po nas, nešto ne volimo a to bude dobro za nas."


Privilegij
Privilegije koje pojedinci - grupe dobiju od zajednice samo im je svojevrsna olakšica u zalaganju za ostvarivanja cilja, još većeg dobra svih, pa i "njih".
"Ako pravda nije brza i učinkovita ljudsko srce sklono je ka grijehu."
U ovo novo doba "nema preče zadaće" do vratiti dostojanstvo izgovorenoj ljuskoj riječi.
"Čovjeka se vezuje za riječ - vola za rogove!"
*
"Kad' bi svi ljudi na svijetu, . . . ?"
Kad bi znali to što ne znate - što nećete da znate!, sve bi vam u životu lakše bilo.
Za neke je bolje što to ne znaju, od sebe bi pokušali pobjeći, što je po zakonima prirode nemoguće. Znaj!

Što misliš što to ne znaš a trebao bi znati?
" ......... ........ !"

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)