Uvijek sluga nikad Gospodar

Dobrodošli na moj blog

21.07.2019.

" H O R I Z O N T I ? ! "

U ime Boga Milostivog, Samilosnog.
Mir i spas Božji ti želim!

"Post nacrtan upravo za tebe!"
*
"Neka riječi . . . , neka slike govore, ..."
*
Svako tumačenje vodi u novo zaplitanje. Tumačite sami sebi. hn. :)
*

*
Novo doba: "Živjeli bolesnici i neznalice!"
- Najnovije doba:
"Živjeli 'Hamani'*?!"

Hamani*: Najveći sakupljači negativnih iskustava!!

*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)