Uvijek sluga nikad Gospodar

Dobrodošli na moj blog

21.08.2019.

"Tko hoće manje da pati treba znati Gospodara izabrati!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Post pisan upravo za tebe!"


I lijenost grijeh je!!
(ne budi lijen/a, pročitaj)
*


* Evo ti na uvid nekoliko mojih odgovora iz knjige size=3>"1000 pitanja tisuću odgovora"
koje sam sebi dao u mojim razgovorima sa mnom pa pročitaj, i usporedi svoje stavove po ovim pitanjima.
U Ž I V A J !
, hn. :)


*

63. Što znači kajanje?
Priznati da ;-Neznanje nije blaženstvo. Priznati da ne posjedujem sve znanje.


64. Na temelju čega se zasniva sveukupno postojanje?
Na temelju spoja.


65. Što čovjek dobiva rođenjem?
Čovjek rođenjem dobiva nezaslužene darove (blagodati) i priliku, da darivanu mu dušu čistu, neokaljanu i oplemenjenu vrati svome Stvoritelju.


66.Što je PRVO čemu neukoga treba poučiti?
Kao prvo treba ga poučiti da ima Stvoritelja, da postoji Bog, da Bog Jest a sve ostalo i jeste i nije, da je sve prolazno a da je jedino Bog vječan.


67. Spoznaja Boga dž.š.?
Vrhunac u spoznaji onih koji su spoznali Boga – Allaha dž.š. je nemoć njihova da spoznaju Boga Veličanstvenoga. Ne može spoznati Uzvišenog Boga nitko osim Uzvišeni Bog.


„Sve što teče u mašti tvojoj, sve što ti um pojmiti želi i razum što uobražen veli – iznad toga je Bog po biti Svojoj.“
Nemogućnost da se spozna Uzvišeni Bog je spoznaja koja obuhvaća suštinu Božjih svojstava, a suštinu zna samo Uzvišeni Bog. Ostaje nam relativna spoznaja , spoznaja Božjih imena (ekonomija) – slava neka je samo Njemu – spoznaja savršenih djela Njegovog stvaranja u svemiru i materijalnom svijetu.


Istinu je rekao ovaj: „Ne može spoznati Uzvišenog Boga nitko osim Uzvišenog Boga – Allaha.“


Istinu je rekao i ovaj: „Ne znam ništa osim Uzvišenog Boga – Allaha, jer u postojanju svijeta nema ništa drugo do znakova Njegove volje.“


Istinu je rekao i ovaj: - „Spoznaja Boga je osobno iskustvo, a spoznaja Njega - neka je slavljen samo On – razlikuje se od čovjeka do čovjeka.“


Oni koji su Boga spoznali kažu: „Bog je spomenuo nas prije nego što smo mi Njega, znao je nas prije nego što smo mi Njega spoznali: Dao nam je blagodati prije nego što smo Ga molili, a smilovao nam se prije nego što smo Mu uputili skrušenu molitvu. Pa kako da dozvolimo da u naši srcima bude išta drugo osim (ispred) Njega.“


Slavljeni i Uzvišeni Bog skriva Svoju Veličinu zastirući svjetlostima Svoju milost ......... . Ne može se shvatiti svrha toga niti se može doseći suština toga.“


„Ti ćeš o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći.“


„Beskonačno je moguće uživati samo u nedokučivom, tomu nas uči osobno iskustvo.“ p>
Svijest o Bogu ................................ - ( ovo neizostavno trebam znati!)
Čovjek je biće koje se razlikuje od anđela – meleka i od životinjskog svijeta.
Nije valjda;- od kakvih Meleka – anđela?
Duhovnih bića.
Duhovnih biće?
Da, duhovnih, bestjelesnih bića.
Od njih se razlikuje razumom i time što posjeduje svijest, kreativnost, pismo, govor, stvaralaštvo i još mnogo toga.
Zar samo time?
Ima još manje bitnih razlika.
Sve ovisi o Bogu, svome Stvoritelju!
Sumnjam .......!
Zašto?
Jer ne vjerujem.
Zašto ne vjeruješ?
Hoću dokaze.
Jednako je potrebna Božja pomoć onom tko Ga je spoznao kao i onom koji Ga niječe. Je li to sigurno?


Vjeruj, ne sumnjaj, vjeruj.
Sumnjam.
Također je potrebna Njegova zaštita onom koji mu ljubav (ašk) čini i onom koji niječe Njegova svojstva. Svi ljudi su ovisni o Bogu iako se razlikuju nivoi svijesti vjernika i nevjernika.
Kakovi nivoi? Ja imam naobrazbu – znanje!
Znanje!? – Nije dovoljna kognicija, znanja stečena edukacijom niti metodama, (dedukcije, indukcije, redukcije). Potrebno je znanje koje dolazi odozgo, iz nutrine čovjekova bića. Potrebni su aksiomi što ne isključuje sve njih niti treba da se i nadalje pitaš, da i dalje sumnjaš.
„Vjernik shvaća i svjestan je potrebe Božje milosti neophodnosti
Njegove pomoći.
Vidi ti to?
On (vjernik) je razborit.
A ja, zar ja nisam razborit?
Iskreno govoreći, a samo tako se približavamo Istini; - Nisi!
Onaj koji ne vjeruje nije svjestan da njegov život ovisi o blagodatima koje mu je Bog darivao, a osim toga niječe Stvoritelja tih blagodati.
Pa što!?
Zaključi sam; - Oholost i nije neka vrlina.
Sva stvorenja znaju da imaju Stvoritelja i da je to Bog.
Šalite li se to vi?
Mi se s time ne šalimo. Mi se s time ne smijemo šaliti.
Nego, reci ti meni; - Kako će dijete rođeno i odraslo u izvanbračnoj zajednici najlakše saznati tko mu je otac?
Da razmislim
........................................ ?
Neka majku pita!
Tako je. To je ispravno i najjednostavnije. Najkraći put do znanja je silazni put, kada nam znanje dolazi odozgo.
„I trava i drveće sedždu čine (ponizno se klanjaju), pa koje blagodati Gospodara vašega poričete,“
„I ne postoji ništa što Ga ne veliča hvaleći Ga ali vi ne razumijete veličanje njihovo.“
U tome su jednaki vjernici i poricatelji.
Mislim da to nije točno!?
Mislim da se Ja u tome razlikujem!?
Jedno je misliti, drugo pretpostavljati, treće je znati ali ovo što je rečeno dolazi od Milostivog i to je lako dokazati; Ali ti nećeš da vjeruješ.
Hoću, ali trebam dokaze.


Ako vjernik slavi Boga, jezikom razumom i srcem, onaj koji poriče Boga ne može tvrditi da sam upravlja radom srca svoga, njegovim preciznim otkucajima. Poricatelj ne može tvrditi da tisuće kemijskih procesa koji se odvijaju u njegovom tijelu rade pod njegovom kontrolom ili da on upravlja njima. Ti procesi koji funkcioniraju savršeno, samo su jedna vrsta pokornosti (ibadeta) koje stanice ljudskog tijela čine Bogu. Prema tome, i najžešći poricatelj ne može da zabrani stanicama tijela svoga da čine ibadet (vrhunac ljubavi) Bogu čak i onda ako on to prezire. Božja je moć iznad svih zakona i odredbi, a čovjek je nemoćan. SVIJEST čovjekova je osnovno svojstvo koje ga čini čovjekom.
Dobro,.
Dobro; - Dobro je da kažeš dobro.
Kada bismo čovjeka lišili svijesti on bi se vratio natrag u zemlju iz koje je i nastao.
Točno!
Bez spoznaje Boga ne postoji svijest čovjeka, jer stijene brijega i planina postaju mekše i nježnije od ljudskog srca, a zemna polja plemenitija i časnija od njegovog razuma.
?????????
Vidim da si se nešto zamislio o čitaoče. Uvijek je bolje dobro promisliti prije iznošenja stava ili suda o nekomu ili nečemu.


„Džinove i ljude Sam stvorio samo za to da Mi ibadet (da Me obožavaju) čine. Ja ne tražim od njih opskrbu niti tražim da Me hrane.
Opskrbu daje jedino Bog, Moćni i Jaki.“ ...(…).
Ne znam,?
Neznanje nije blaženstvo, zato uči.
Mi znamo da se u trenutku kada prestane rad srca objavi da je kod čovjeka nastupila smrt i da se on vraća u zemlju.
Tako je uglavnom tako!
Točno , istinu si rekao. Ne obaziri se na varljiva osjetila. Međutim u isto vrijeme mi ne znamo, ako prestane spoznaja Boga, da je to znak umiranja čovjekove svijesti.
Ne znamo,.
Ne znamo.
A najopasnija vrsta smrti je smrt onih koji su još živi; To su oni koji ne shvaćaju smrt.
Interesantno i lako moguće,.
Ne samo da je interesantno nego x točno i žalosno u isto vrijeme.
To Bog mrzi kod Svojih robova (stvorenja).
Zašto?
S razlogom.
Zar da imaju srca koja ne osjećaju, umove koji ne spoznaju, uši koje ne čuju i oči koje ne vide?
Zbog toga!?
Zbog toga! A zar to nije dovoljan razlog?
Bog ne želi da Njegovi robovi budu bića bez svijesti.
I ja to ne želim.
Uz svijest pristaje i čista savjest.
Zbog toga je uzvišeni Bog pozvao ljude da mu ibadet čine (da Ga obožavaju).
A tko mu se odaziva?
Vjernici.
Oholi, nevjernici i licemjeri sigurno se odazvati neće, i ako upravo njih najviše privlači Božje svojstvo Svemoći. Oni bi da zasjednu na Prijestolje Njegovo.
On (Bog) je Jedan Jedini koji daje opskrbu ljudima i koji im daruje hranu, a najvažnija opskrba u Njegovoj riznici je Njegov poziv da Mu se ibadet čini (da Ga obožavamo). Kada ne bi bilo Njegove dobrote prema ljudima, oni bi bili ostavljeni da se rađaju i umiru u većoj bijedi nego što postaju i nestaju druge stvari.
Nisam siguran!?
To uopće nije bitno. To Njemu niti šteti niti koristi. A tebi?
Razmisli o tomu.
Svemogući Vječni Bog je neovisan!
Ne znam.
Nevjernik želi da je sam svoj Gospodar, zaboravljajući pri tome čiji zrak udiše, čiju vodu pije a sve iz prostog razloga .................., ohol je.
A taj je ............?
Želi i nadalje da živi grješnim načinom života, bez da ikomu odgovara. Eto zašto nevjernik neće da vjeruje, više voli život u iluziji.
Nakon ovoga više nema odgovora, „Ne znam“.
Obožavanjem Boga uvećavamo svoj posjed a nevjernik ga gubi kada ne vjeruje.
Što to?
Jesi li ti gospodar svoga sna i da li ti određuješ da ćeš se ujutro probuditi?
Čovjekov razum ga uči da sve načinjeno - izrađeno ima stvaratelja.
Točno.
Točno, točno., samo što čovjek ne smije uobraziti da je išta stvorio. On uživa blagodati stvorenog, ostaje mu samo da kombinira i re-kombinira, oblikuje – preoblikuje, gradi i razgrađuje, nikako i da stvara. U tomu je nemjerljiva razlika između stvorenja i Stvoritelja. Znaj, zapamti: Čovjek nije tvorac ničega pod „kapom nebeskom“. Razumom obdareni priznat će da je njihov Stvoritelj Bog Svemogući.
A !?
To što si čuo. U neznanju nećeš blaženstvo naći.
Poslušaj riječi Uzvišenog Boga:
„ O robovi Moji, vi nikad nećete dostići Moju snagu pa da bi Mi mogli naškoditi, a niti ćete ikada dostići Moju dobrotu da biste Meni bili od koristi.“
„O robovi Moji kada bi od prvog do posljednjeg od vas svi ljudi i džini bili kao najpobožnije srce jednog od vas, to ne bi nimalo uvećalo Moju moć!“
„O robovi moji, kada bi vi od prvog do posljednjeg, svi vi ljudi i džini, bili kao srce najokorjelijeg nevjernika među vama, to ne bi ništa umanjilo od Moje moći!“


68. Svjedočenje da postoji Bog?
Da vidim što nam o tome možete reći.
Da vidimo što nam o tome možeš reći;
„Mislim – dakle postojim!“ .................?
Ja razmišljam – Ja postojim?
Nije li tako?
Tako je.
Nisam Ja stvorio sam sebe;- Nije li tako? Jesi li sam sebe stvorio?
Tako je! Nisam.
Prema tome Ja sam stvoren?
Tako bi trebalo biti.
A pošto sam stvoren, morao bi imati Stvoritelja?
muk, __________________________ .
Gdje je tvoje logično promišljanje? Kako nisi spreman dati odgovor, evo ti još nekoliko pitanja, pa se pitaj;
Jesam li Ja sebi dao lik koji imam?
Nisam.
Jesam li Ja birao tko će mi biti otac i majka?
Nisam.
Jesam li Ja izabrao mjesto mog rođenja?
Nisam.
Jesam li Ja izabrao boju kože, kose, visinu, nasljedne osobine?
Nisam.
Jesam li Ja stvorio elemente za vodu i vodu koju pijem?
Nisam.
Jesam li Ja stvorio zrak koji udišem?
Nisam.
Jesam li Ja tvorac zemlje po kojoj hodam?
Nisam.
Jesam li Ja stvorio išta vidljivo ili nevidljivo, živo ili neživo?
Nisam.
Jesam li Ja uspostavio Zakone koji vladaju prirodom?
Nisam.
Tko je tvorac svega ovoga?
Postoji teorija o velikom prasku.
Podrazumijeva li ta teorija „veliki prasak“ kao pretpostavku?
Podrazumijeva.
Što je pretpostavka?
Hipoteza?
Koliko pretpostavka može biti od koristi Istini?
Nimalo.
Koliko pretpostavka može štetiti Istini?
Nimalo.
Što onda pretpostavka može Istini?
Ne znam.
Uistinu pretpostavka Istini ne može ništa, ali može čovjeku zamagliti pogled k Istini. Istina je u stanju ukloniti svaku maglu ali zbog već danog obećanja ljudima da će imati mogućnost neuznemiravanog izbora to ne čini. „ Bog će uistinu obećanja svoja ispuniti.
Tko se brine za sve ovo?
Ne znam.
Rekli smo da neznanje i nije neko blaženstvo i da nakon svega gore iznijetog nema više odgovora;- Ne znam, nego; - vjerujem ili ne vjerujem.
Za sve ovo se brine Bog.
Da li je tijek stvaranja puka slučajnost?
Nisam siguran, priroda, slučajnost.
Ti pristaješ da ti se život svede na slučajnost a po tko zna koji put' govorimo da neznanje nije neka vrlina.
Neznanje nije nikakva vrlina, neznanje je mana!


69. Kolika je vjerojatnost da je sve nastalo pukom slučajnošću ...?
Što kažeš za onoga koji kada promatra svemir, zaključi da je nastao slučajno ili da se svemir sam sobom stvorio?
Ja mislim da je slučajno nastao ali možda ima i nešto ... . Nitko nikome neće braniti da misli što hoće. Treba se okrenuti k znanju koje dolazi odozgo o čemu smo već raspravljali.
Što bi rekao za onoga koji bi tvrdio da se vješalica na koju vješaš odijelo svoje, sama se sobom stvorila?
Rekao bi mu da je lud.
Ma nemoj ........................, nije valjda?
Što bi rekao za onog tko bi ti tvrdio da je majmun koga je netko posjeo za pisaći stroj napisao ...., dobro ne napisao nego preveo roman, „Tihi Don“?
Rekao bih i njemu da je lud – nenormalan.


„A umjetnika poznaju po djelu njegovu.“


70. Zar je svemir lakše djelo nego obična vješalica, nego da majmun prevede roman?
muk, ______________________________ .
Daj odgovor!
muk, ______________________________ .
Kolika je mogućnost slučajnosti u formiranju čestice proteina (nežive tvari) na Zemlji i u kojem vremenskom rasponu?
Čuo sam negdje nešto o tome.
Mjereno godinama: 10 na 243.
To je mnogo duže razdoblje od onoga za koje „naučnici „ tvrde da je bilo potrebno za nastanak ovakvog svemira.
A protein je tek neživa tvar koja oživi tek spojena u živom stvoru.
Kada sve ovo znamo, možemo li i nadalje tvrditi da je sve slučajnost, splet raznih okolnosti?
Možemo, ali bez i trunke sigurnosti u istinitost tvrdnje.
Sva „naučna“ istraživanja vode do saznanja o Božjoj Svemoći i pažnji.
Postoji neka svemoćna, prirodna sila ............... .
Razumom obdareni znaju da je to Bog koji je sve stvorio, svim upravlja i mudro vlada.


„Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten.“ (Fusilet, 53)


(„Kur'an“; - Posljednja Knjiga Božje objave.)


Koje je značenje ovoga?
Svaka pojava na ovom svijetu se odvija shodno svrsi koju joj je odredila Božja volja. A sve što je Bog stvorio upokorio je čovjeku i njegovoj slobodnoj volji; Od čovjeka kao Njegovog Zastupnika na Zemlji, od njega će tražiti odgovornost temeljem Objava koje je slao ljudima po Poslanicima Svojim kako ne bi mogli reći; - Nitko nas uputio nije, nismo obaviješteni bili.
Imam li ja Stvoritelja?
Valjda imam, nisam siguran.
Ne budi ohol i neznalica, priznaj sebi ako već nisi spreman priznati drugima.
Sve stvoreno Bog je darivao čovjeku kao blagodat Svoju.
Sve nam je na raspolaganju, na upravljanju, ne Gospodarenju?
Možemo činiti što hoćemo?
Tako je. Možemo činiti što hoćemo ali je poželjno činiti dobro. Uz najveće blagodati vezano je i najveće prokletstvo onima koji ih negiraju i gaze.
Poslije korištenja blagodati Bog nas poziva i upućuje da razmislimo o njima i da se ozbiljno pozabavimo promatranjem Njegovih darova.
Molim neki primjer.
Čovjek je uz ostalo i misaono biće, inteligentno biće; ako znamo što je inteligencija.
Proučit ću to, molim primjer.
Razmisli o H2O, o vodi:
Dva atoma vodika, jedan atom kisika i eto vode.
Koliko je atoma potrebno za jednu kap vode, za jedan maleni potočić, za rječicu, za veliku rijeku, za jezero, za more, za mora i oceane i oblake pune kiše, koliko?
Ne znam. Znam samo da je za to potrebno veoma mnogo tih kemijskih elemenata (vodika i kisika).
Znaj kada piješ vodu da je te elemente netko stvorio u tolikom broju koji ti gotovo da i pojmiti ne možeš. Što bi od svijeta bilo da Bog uskrati samo tu Svoju blagodat,???
Prestao bi život na Zemlji.
Nadalje razmišljaj samo o blagodatima; - vatre, Sunca, Mjeseca, vjetra, kiše, raznovrsnog bilja, životinja, godišnjih doba, noći, dana, jave, sna, boli, uma, prava na neuznemiravani izbor, - ovo hoću, ovo neću. ............ , razmišljaj. Blagodati pobrojati ne možeš,...... .
Razmišljaj.
Sve što je u svemiru kategorički dokazuje da postoji Istiniti – neka je slavljen i Uzvišen samo On – sve svjedoči o Njegovom postojanju.
Možda?
Nije valjda? Ili nećeš da vjeruješ ili se oholiš, možda tražiš čuda?
muk, __________________ .
Nađi nešto čime bi se suprotstavio gore iznijetom.


„Gospodar naš je Onaj koji je svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga kako da se time koristi nadahnuo.“ (Taha 50)


Vjerojatno.
Zašto samo vjerojatno, zašto ne puna afirmacija: Da!, tako je. Greška je očekivati od nekoga nešto; - svaki puta bivamo razočarani kada netko ne ispuni naša očekivanja. Ne očekuj ni od koga ništa, to ti je pametno. Ako ne očekuješ ništa doživljavat ćeš radost i sreću znajući da te voli Onaj koji te je stvorio.
Najvjerojatnije!?
Pogledaj biljke, pogledaj životinje, ne idu u školu, ne uče, ne čitaju, ne pišu, ne uče povijest, zemljopis a znaju što je dobro za njih, znaju kako i čime da se hrane, brane, kako da se razmnožavaju i podižu nove naraštaje. Pogledaj ih: Niti oru niti siju, niti kopaju, niti žanju, ne zna im se broja, a da li ih ti hraniš i učiš svemu.
„Promotrite kako rastu ljiljani! Oni se ne trude i ne predu. A Ja vam kažem da se ni Salamon (Sulejman a.s.) u svoj raskoši svojoj ne obuče kao jedan od njih.
....................................... .“ (SP. NZ. Lk. 27- ,.)
Treba li još primjera? – Vjerojatno, prije toga okreni se oko sebe i uvjeri se u istinitost gore iznijete Božje riječi.
Gledam.
I što vidiš?
Vidim da je točno. Istina. (Samo je Bog - Istina!)
Sve što postoji na Zemlji precizno je proračunato podređeno svrsi i u stalnom je kretanju.
Lako moguće.
Sve gore iznijeto dokazi su svrsishodnosti!
Dobro.
Sve u svemiru podložno je ovom dokazu pa i ako nam se čini da se nešto ne kreće to je samo još jedan dokaz i potvrda da posjedujemo nesavršena čula (osjetila).


Da, naša su osjetila nesavršena.
Može li čovjek koji ima nesavršena osjetila načiniti super-precizan instrument?
____________ ,mislim da? „Da!“


Misliš ili si siguran, - pretpostavka i Istina?
Tko je taj koji je pokrenuo sve procese?
Slučajnost.
Siguran si?
Nisam ali neki znanstvenici tvrde.
Naučnik koji tvrdi a nije siguran
........................................ ?
Tko je pravi znanstvenik - naučnik?
Onaj koji zna stvari onakve kakve jesu. Ako to ne zna bolje je za njega da se naučnikom ne naziva, bolje je da druge ne poučava onome u što sam ne vjeruje da ne poučava neznanju, pretpostavkama.
Tko je uspostavi red u Svemiru Veličanstvenom?
Ne znam.
Neznanje nije blaženstvo. Nije sramota ne znati, sramota je znanje ne prihvatiti, ostati u neznanju.
Tko je uspostavio sve Zakone u prirodi; - Zakon privlačenja i odbijanja, zakon ljubavi i strasti?
Znam da takvi zakoni postoje a tko ih je uspostavio, uspostavio ih je idealno.
Tko je tvorac svekolikog sklada i harmonije?
Ne znam.
Znaš? A nećeš da priznš.
Ne znaš?, ili nećeš da vjeruješ?
Ne sumnjam.
Dobro je da bar u nešto ne sumnjaš. Bolje je da sumnjaš u svoje, nego u postojanje Boga Svemogućeg.
„Bog brani da se ravnoteža Nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete nitko ih drugi osim Njega ne bi zadržao. On je zaista blag i prašta grijehe.“ (El-Fatir, 41)
Dobro.
Uistinu dobro, dobro i istinito.
Kada naiđemo na zemljani sud odmah znamo da postoji netko tko ga je oblikovao.
Tako je.
Da, upravo tako.
Dokaz nastanka:
Dokaz nastanka znači da je nastanak stvari dokaz za postojanje
Stvoritelja – neka je samo On hvaljen!
Tako je.
Uistinu tako.
Sve stvoreno nastaje, traje i nestaje, razlikuje se samo po trajanju.
Tako je.
Ni atomi nisu vječni.
Tako je.
Cijepanjem atoma prestala je ljudska zabluda o neprolaznosti svijeta materije odnosno o njegovoj vječnosti.
Tako je.
Da to je dokaz da je ljudsko znanje varljivo.


„Sve će osim Njega propasti. On će suditi i Njemu ćete se povratiti“ (El.Kasas, 88)
Ne želim komentirati dok ne saznam još štošta.
„Šutnja je zlato ako se zna zašto se šuti.“
„Nema razlike između umnog i glupog dok ne progovore (dok ćute).“
Prema tome sve stvari se „rađaju, nastaju, zatim umiru i propadaju.
Tako je.
Dokaz nastanka je dokaz o postojanju Boga, - neka je hvaljen samo On.
muk, ______________________________ .
još muk, ______________________________ .
Kakove još dokaze ima potrebe navoditi o Njegovu postojanju?
Ne znam, ali .......?
Ne traži blaženstvo u neznanju. A dokaza ima da im se ni broja ne zna.
A kada bi ih nastojali iznositi ova „knjiga“ bila bi velika kao zgrada.
Ali ............? (Ubij ali-a!!) - spontanošću.
Pa Bog ljubi samo dobro a dopušta zlo kao izbor nevjernicima, onima neposlušnima koji će Pakao (Džehenem) napuniti.
Nije zabranjeno, naprotiv, poželjno je iz poštovanja prema ulozi ljudskog razuma tražiti dokaze o postojanju Uzvišenog Stvoritelja u sebi i oko sebe.
To je dobro.
To je put kojim nevjernici idu prema putu vjere, prema Pravom Putu. Ispravan stav ima onaj tko je rekao:


„STVORITELJA DOKAZUJE POSTOJANJE STVORENJA.“


Tako je, bilo bi to sasvim logično.
Ovo je put kojim idu nevjernici na put vjere.
Kolika je razlika između onoga koji Ga spozna i dokazuje ono što postoji postojanjem Njega, i onoga tko Ga ne spozna pa dokazuje preko onoga što postoji postojanje Njegovo.
Što ja tu mogu.
Ništa drugo nego, ne budi ohol, da znaš da neznanje nije blaženstvo, da oholost i licemjerje nisu vrline nego mane, da je sretan onaj kome vrline postanu mane, kada je svjestan da je njegov Gospodar zadovoljan njime.

*
I?
I, od sada vjeruj ako hoćeš, sila i prisila isključeni su u svim situacijama.

*
Svemir je relativan, a njegovo postojanje je privremeno. On ima svoj početak i kraj, a Bog, Slavljen i Uzvišen je zauvijek sam Apsolutno Vječan.

„Svemir je jedna Fantazija“

Sud o njemu donosimo temeljem naših čula koja su varljiva te je „istina“ koju shvaćamo kao ljudi, na kraju krajeva je relativna, dok potpunu Istinu samo Bog zna.
Krasno rečeno i veoma vjerojatno, uvjerljivo.
Ne! Ne vjerojatno; - Istina je!
Treba li još dokaza?


VRHUNAC MUDROSTI:


A što je početak mudrosti, molim?
Bogobojaznost, početak je mudrosti.
Ako te budu pitali što je dokaz da postoji Bog, odgovori; - Sam Bog.
A ako ti reknu:
Zar ne sumnjaš u Njegovo postojanje!
– Reci: - Ja sumnjam u svoje postojanje, a nikako ne sumnjam u Njegovo postojanje.


„Zar se može sumnjati u Boga Stvoritelja nebesa i Zemlje,“ (Ibrahim, 10)


Netko sigurno može.
I to se može, to ljudima nije zabranjeno ali nije mudro, niti poželjno.
To mogu samo oholi, licemjeri i nevjernici koji i nakon ovoliko iznijetih dokaza ne žele da vjeruju da ne bi morali ostaviti dosadašnji grješni način života. Ti biraj Put Svjetla ili tame. Biraj, zahvalan i odgovoran budi.


B I R A J !


A kada svjedoči Stvoritelj, što onda da kaže onaj koga je On stvorio? Neka kaže: Ja vjerujem Boga neka je samo On hvaljen.


„U ime Boga Milostivog Samilosnog, Kada Božja pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Božju vjeru ulaze: ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti. jer On je uvijek pokajanje primao.“
(110 Sura – En- Nasr)
muk, _____________________________ .
„Najveći a ujedno i najbolji i najočigledniji dokaz da postoji Bog Svemogući su oni koji Ga niječu.“

99 Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? 100 Nijedan čovjek nije vjernik bez Božje volje; a On kažnjava one koji neće da razmisle. (Yunus )

*
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!
"Uvijek sluga nikad Gospodar" :)