Uvijek sluga nikad Gospodar

Dobrodošli na moj blog

22.09.2019.

Ne ispuniti dato obećanje grijeh je! - "Evo Ja svoje ispunih"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisan upravo za tebe!, pa pročitaj i prouči"
* * * *

Umjesto uvoda:
Deset Božjih zapovijedi – a povrh njih trebamo zakone ljudske?!

(Tako treba biti, jer ima nas „raznoraznih“
)


Deset Božjih zapovijedi ili Dekalog (heb. דברימ devarim = "riječi") je skup zakona što su ga Izraelci, prema biblijskom izvještaju, primili od Boga na planini Sinaju preko proroka Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog sužanjstva oko 1200. pr. Kr. One su dio zbirke zakona poznate pod nazivom "Zakon" (heb. Tora) ili "Mojsijev zakon".


Tekst Deset zapovijedi
Prijevod s hebrejskog jezika (preveo Silvije Grubišić) glasi ovako (Izlazak 20, 2-17; vidi i Ponovljeni zakon 5,6-21):

Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svoga, jer Gospod ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.
Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!


U prijevodima Biblije na hrvatski jezik riječ rob je ublažena riječju sluga, pa bi točniji prijevod bio "Ne poželi žene bližnjega svoga; ni roba njegova, ni ropkinje njegove".


Deset zapovijedi do danas čine temelj židovske i kršćanske vjere.
Budući da u hebrejskom tekstu ne postoji numeracija ni neka druga jasna podjela zapovijedi, te nije lako odrediti njihov broj, do tradicionalnog broja od deset zapovijedi u različitim se predajama dolazi na različite načine. Osobito je ta raznolikost prisutna među raznim kršćanskim zajednicama.


Deset zapovijedi u Katoličkoj Crkvi
Podrobniji članak o temi: Deset Božjih zapovijedi s katoličkog gledišta
Inačica koja se nalazi u katoličkom Katekizmu, ali i kod nekih drugih Crkava, donosi drugačiji, sažeti, tekst. U tom se tekstu umjesto spomena "subote" spominje "dan Gospodnji". Za zapovijed koja spominje zabranu izrađivanja likova Katolička Crkva drži da je sadržana u prvoj zapovijedi (prema njenom nauku, likovi se ne štuju kao da su Bog ili sami sveci, nego samo kao podsjećanje na njih, dok se zabrana iz Deset zapovijedi odnosi na uvjerenje da božanstvo prebiva u izrađenom liku). Ove Crkve također imaju zadnje dvije koje su sadržane u zadnjoj zapovijedi, prema gornjem tekstu.


Ovaj raspored Deset zapovijedi, kakav se rabi u Katoličkoj Crkvi, potječe od svetog Augustina:
1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude!
5. Ne ubij!
6. Ne sagriješi bludno!
7. Ne ukradi!
8. Ne reci lažna svjedočanstva!
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!
10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!


Deset zapovijedi u Pravoslavnoj Crkvi
Sažeti, ali drugačije raspoređeni tekst zapovijedi donosi i Pravoslavna crkva, sljedeći raspored zapovijedi kakav su rabili istočni crkveni oci:
1. Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
4. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.
5. Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
6. Ne ubij.
7. Ne čini preljube.
8. Ne kradi.
9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Umjesto izraza "subota", ima izraz "dan odmora", što je i značenje hebrejske riječi šabat. Pravoslavna Crkva, iako zadržava zabranu izrade likova, ipak štuje ikone, no, slično kao i u Katoličkoj Crkvi, ne drži da u njima stanuje božanstvo.


Deset zapovijedi u Evangeličkoj crkvi
Tekst Deset zapovijedi Evangeličke ili Luteranske crkve, poput Katoličke crkve, slijedi raspored kakav je načinio sveti Augustin te nema zabranu izrađivanja likova, a zadnju zapovijed dijeli na dvije, dok poput onog Pravoslavne crkve, umjesto "subote" ima "dan odmora.":
1. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih Bogova uz mene.
2. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
3. Sjećaj se dana odmora, da ga svetkuješ.
4. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne čini preljub.
7. Ne kradi.
8. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
9. Ne poželi kuće bližnjega svojega.
10. Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta, što pripada bližnjemu tvom.


Ostale interpretacije
Tijekom stoljeća, razvile su se i druge interpretacije Dekaloga, ovisno o teološkim karakteristikama religijskih zajednica koje su interpretirale Biblijski zapis. Danas je gotovo nemoguće sa sigurnošću reći koji je točan broj interpretacija, mada postoje neke koje su poznatije i medijski eksponiranije od drugih.


Primjerice, nakon Reformacije došlo je do procvata ikonoklastičke interpretacije Dekaloga koja smatra da riječi "Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom." označava zasebnu Zapovijed koja brani bilo kakvo kiparsko ili likovno djelo u sakralnoj umjetnosti. Nadalje, Slavljenje Subote (a ne Nedjelje) kao "Dana Gospodnjeg" karakteristika je svih pokreta nastalih nakon svojevrsne šizme unutar Millerijanske Tradicije.
Što se pak vjernika islamske vjere tiče za njih vrijedi" Islamsko vjerovanje - Iman)
. . . 3. VE KUTUBIHI; Tevrat, Zebur, Indžil i Kur'an.

*

„Ne budi sitničar formalista, idealista, budi realista, jer bitan je sadržaj!, a od svega još važnija su djela tvoja“
*

Pisao potaknut pričom o carevoj kćeri i mladićima jahačima na kamilama koji su je vidjeli i želju izrazili da bi je oženiti htjeli?
Car im reče: "Čija kamila zadnja pred carski dvor stigne njemu princeza!" ???
Evo prijedloga po kojim kriterijima napisati Branu - ustavu bezakonju uvažavajući opću deklaraciju UN-a o ljudskim pravima kao i Europsku deklaraciju o pravima čovjeka i građanina primjenjivu u praksi, matematički točno gdje nitko ne gubi ništa izuzev onih koji posjeduju ono što im ne pripada ni po kom osnovu izuzev njihove volje da tuđe prisvoje kao svoje.


Ne zaboravimo nas je više od 80 % koji se vjernicima deklariramo pa da vidimo koja nam je praksa?


Svi konstituenti (A, B, C, D, E i ini) neka uzmu sebi za pravo da napišu zakon, po komu će se usklađivati svi ostali zakoni, Ustav - „Branu bezakonju“ na način po onome kako se osjećaju u svojoj užoj i široj zajednici – životnoj sredini;


Konstituent „A“:
Kada "konstitutivni" „A“ kaže da je ugrožen od B, C, D, E i inih – ostalih, tada neka „A“ napiše koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanja svima drugima.


Kada "konstitutivni" „B“ kaže da je ugrožen od A, C, D, E i inih – ostalih, tada neka „B“ napiše koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanja svima drugima.


Kada "konstitutivni" „C“ kaže da je ugrožen od A, B, D, E i inih – ostalih, tada neka „C“ napiše koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanja svima drugima.


Kada "konstitutivni" „D“ kaže da je ugrožen od A, B, C, E i inih – ostalih, tada neka „D“ napiše koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanja svima drugima.


Kada "konstitutivni" „E“ kaže da je ugrožen od A, B, C, D i inih – ostalih, tada neka „E“ napiše koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanja svima drugima.
„Ini - ostali“ kažu da su ugroženi od A, B, C, D, E, tada neka „Ini“ napišu koja prava hoće za sebe, a koja velikodušno poklanjaju svima drugima.


E, sada pogledaj što si propisao, pročitaj jednom pa još nekoliko puta što si uzeo sebi a što ostalima i zahvaljujući svima konstituentima prema svim ostalima kao i njihovoj velikodušnosti neka ono što poklanjaju ostalima pripadne njima samima a ono što htjedoše zadržati za sebe neka vrijedi za sve ostale.


Pa naše vjere nas uče da ljubimo bližnjega svoga kao same sebe.


Ovo je rješenje za sveopće pomirenje, život u ljubavi i slozi.

Pitaju se „Oni“ pa komu je još do mira i sloge stalo?
Stani malo!!
- Sami znate kakvi ste, ne treba te nam ništa reći, bitno je znate vi i to je to, nama dovoljno.
Sami ste se izborili za mjesto na koje ste "prisvojili" kako bi što više negativnih iskustava sakupili i u ime naroda nacije na kraju "žrtvovani bili jer dobro i sami znate da gladna nacija za desert jede svoje nacione.
Eto to je sva vaša zasluga jer ste sačuvali narod od nepotrebne patnje i iskušenja koja ste sami prošli.
Hvala vam na žrtvovanju i doviđenja.

Odgovor : Onima koji su mirni, koji njihovu viziju slobode istine i pravde već decenijama podnose.
Zato znaj: Ovim Ustavom došao je i „Njima“ kraj! (Sami su ga pisali, velikodušni su bili). Hvala im i doviđenja.


PS.


Znajući našeg čovjeka kako je sklon varanju, znajući ovu formulu, rado bi poklonio drugima ono što bi htio za sebe pa da ono što je "poklonio" drugima na kraju njemu pripadne. Ako bude toliko i tako velikodušan prema "inima" neka tako i bude da se ne bi ljutio kako njegovu volju ne uvažavamo. :)
Što se pak tiče odgovornosti nas 80 i više% vjernika; Ne brini za druge i drugačije jer svatko će po svojoj Knjizi ispitivani biti što je sa podarenim mu životom uradio.

Sve vas ljubim – (služim vam) na svoj način!, hn. :)
*
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)

03.09.2019.

Posebno "Poseban post"! :)

U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!

"Post pisan upravo za tebe!"
*
SISTEM – SUSTAV
*

Čorba čok, mesa jok! :)


U v o d : "S neba pa u rebra" :)
(Zašto u isto vrijeme i sistem i sustav?)
Pa kada dvoje konstitutivnih čitaju da se ne guraju. :)
A, treći i ostali? Oni neka malo č e k a j u !
:))
Ima u Boga dana i u cara para. :(


Zatvoreni sistem znači ovisnost o koje komu i koje čemu.
U njemu živi nas 99%.
Otvoreni sistem znači slobodan biti u pravom smislu te riječi.
U zatvorenom sistemu "osuđeni" smo (izabrali smo) put sakupljanja negativnih iskustava.
Otvoreni sustav oslobađa nas i šiti te ne možemo imati negativna iskustva.
Sakupljajući negativna iskustva otvaramo vrata da svijest uđe u nas i mu budemo u svijesti.
To je sabrana svijest; "Mi u svijesti svijest u nama".
Suprotnost suštini je ovaj svijet (suprotni pol).
Sumnja nema veze sa sviješću ali ima veze sa pameću.
Najgori čovjek na svijetu je najbolji radnik u sakupljanju negativnih iskustava (onaj koji puni „bunar“ u koja se skupljaju negativna iskustva čovječanstva, oni koji nas diže na viši nivo).

„Nema promjene u društvu sve dok ne dođe do promjene u pojedincu.“

Eto zašto trebaš sagledavati probleme globalno – djelovati lokalno.
Promijenite ono što se promijeniti da a to sam „Ja“, a ono što se promijeniti ne da to svaki pametan prihvaća.
Prirodno je da voda teče nizbrdo a neprirodno čovjek je „tjera“ uzbrdo.
Svaka misao ovdje izrečena ima svoju priču kroz životno iskustvo. Onaj tko ne zna neka prihvati (vjeruje), ako neće neka iskuša, skuplje dođe al' se duže pamti.
Ne pristajte na parole: „Da se nikad ne zaboravi!“, jer u sebi već ima riječ zaboravi.
Zalažite se za to: „Da se vječno pamti!“

Pitaju se mnogi kao da odgovor već ne znaju: „U što se to pretvorila Bosna moja divna mila?“
U ono u što smo se pretvorili sami!
Al' et'.
A m f i b o l i j a :
„Oštećena kuća traži popravak inače propada.“
Mnogi „mudraci“ – kuću bi mijenajali (iz kuće se iselili) zbog nekoliko razbijenih crijepova.
Pa sretan im put i useljenje u kuću novu.

*
Braniti se od lažnih optužbi je bespotreban gubitak energije. Pusti ih neka se samo-zavaravaju.
Dok promatra nešto ili nekoga čovjek vidi ono što hoće da vidi, kad sluša, čuje ono što hoće da čuje, kad reagira onda ne bira.
Uzrok? Stare navike naša druga priroda.
Veličinu čovjeka ne mjerimo visinom i težinom nago djelima ljubavi!

Što kompliciraniji njihov govor, to jednostavniji tvoj odgovor.


Ovo je interesantno za primijetiti kako sami sebe negiraju, kontra sebe govore i djeluju?
*
U zemlji Bosni i Hercegovini javljaju se kod "konstitutivnih" narode prezimena:
Bošnjak, Bosanac, Bosančić, Bosnić, Bošnjaković i možda još neke izvedenice iz imena zemlje Bosne a "Oni" sami se iste odriču. U ime koga, u ime čega? U ime laži. Meni lažu sebe da opravdaju, kao da ih ja u laž utjerujem.
Nekoliko pitanja za promišljanje:
Što je starije, kokoš ili jaje?
Što je stvoreno prije, čovjek ili vjera?
Što je starije – preče, čovjek ili narod?
O naciji neću niti da pitam!

*
Istina oslobađa!
*
Mislilo, mislio, mislio i smislio!!
:)))
Rješenje za državno uređenje u B i H ne poništavajući Dejtoski ugovor!!!
U narednom postu, pa tko voli neka izvoli navratiti i pročitati.
*
"Nje će biti, 'oni' će nestati!!"
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)