Uvijek sluga nikad Gospodar

Dobrodošli na moj blog

19.11.2019.

Za polu-braću, braću! Za sve ljude

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

OVO NIJE VJERONAUK!!
Za vjeronauk idem/o kod vjeroučitelja

*
"Post pisan upravo za vas moja polu braćo - braćo, ljudi!"
*
"Ljubomor kad za ono što daje 'zasluži', (dobije) ono što zaslužio nije!", hn. :)
*
Nije dovoljno Knjigu čitati, treba iz Knjige učiti, u naučeno vjerovati i na kraju po naučenom živjeti.

(Ovo napisah ponukan tekstovima drugih blogera o ljubomori koji nisu u stanju vidjeti svoju ljubomoru u odnosu na svoje bližnje, daljnje i ono što posjeduju, iako sami znaju sa stvorili ništa nisu da svu sve "dobili na dar" - na upravljanje, ne i u vlasništvo, u odnosu na Stvoritelja koji je sve stvorio, stvorenjima opskrbu osigurao i kako da s time služe nadhnuo, zlo i dobro pojasnio, i još se čude Njegovoj ljubomori).
*

"TEVRAT"
Knjiga izlaska - Izl. 20, 5
Deset zapovijedi
1 Onda Bog izgovori sve ove riječi:
2 »Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
3 Nemoj imati drugih bogova uz mene.
4 Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.
5 Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena,
6 a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
7 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
8 Sjeti se da svetkuješ dan subotnji.
9 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.
10 A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata.
11 i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.
12 Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.
13 Ne ubij!
14 Ne učini preljuba!
15 Ne ukradi!
16 Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
17 Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«
18 Sav je puk bio svjedok grmljavine i sijevanja, svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi: gledali su i tresli se i stajali podalje.
19 Onda rekoše Mojsiju: »Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori, da ne pomremo!«
20 »Ne bojte se«, reče Mojsije narodu. »Bog je došao da vas samo iskuša; da strah pred njim ostane s vama te da ne griješite.«
21 Narod ostane podalje, a Mojsije pristupi gustom oblaku gdje se Bog nalazio.
Knjiga o Jobu – Job 5,2
2Doista, budalu njegov bijes ubija,
luđaka će sasvim skončat’ ljubomora.
*
Izreke 30 Mirno je srce život tijelu,
ljubomor je gnjilež u kostima.
*
Knjiga Sirhova1
Žene
Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu
i ne uči je pakosti na svoju štetu.
*
"INDŽIL"
Ljubav prema neprijateljima
(Lk 6, 27–28. 32–36)

»Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? 47I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?« 48»Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«
*
34
Veliko dijeljenje svijeta: zašto progon apostola
(Lk 12, 51–53)

»Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. 35Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; 36i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi.« >*
Jak. 4,5
Protiv neslogâ
Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite. 4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama? 6A daje on i veću milost. Zato govori:
Bog se oholima protivi,
a poniznima daje milost.
7Podložite se dakle Bogu!
Oduprite se đavlu
i pobjeći će od vas!
8Približite se Bogu
i on će se približiti vama!
Očistite ruke, grešnici!
Očistite srca, dvoličnjaci!
9Zakukajte, protužite, proplačite!
Smijeh vaš nek se u plač obrati
i radost u žalost!
10Ponizite se pred Gospodinom
i on će vas uzvisiti!
11Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj, nego sudac Zakona. 12Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?
13
Krivo samopouzdanje
De sada, vi što govorite: »Danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi«, 14a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane! 15Umjesto da govorite: »Htjedne li Gospodin, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono«, 16vi se razmećete svojim hvastanjima! Svako je takvo hvastanje opako. 17Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je.
*
Poslanica Galaćanima – Gal. 5,20
18Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost,
20idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja,
21zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.
22Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
23blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.
24Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.
25,1 Primjena načela ljubavi
Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
26Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviđajmo jedni drugima!
*
"KUR'AN ČASNI"
*
35 . Fatir - Stvoritelj

Mekka - 45 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 15. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.
* 16. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti,
*
16 . An-Nahl - Pčele
Mekka - 128 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.
*
* 19. Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi,
*
40 . Al-Mu'min - Vjernik
Mekka - 85 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 58. Nisu isto slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. - Kako vas malo prima pouku!
*
Inače: "Život je ne dovršena priča!" Na nama je da za ovozemaljskog života "pričamo".
*

Ocjenjivanje tek slijedi.

*
A ti koji se za vjernika izdaješ ostavi se ovakva izgovora:
"Oni su naši!"

*
Nema ljutnje;
"A, vama vaša a meni moja vjera!"

Natječimo se u dobročinstvu!!
, hn. :)
*
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
font>