“UZROČNIK LIKUJE!, dok vi suze ronite – živote gubite!”

„O, čovječe!, pametan budi ne ludi!“

*

Svi „napori“ koje vidimo da ljudi u svom ovozemaljskom životu čine odnose

se na  ublažavanje i otklanjanja posljedica nesreća i katastrofa koje „trpe ni krivi ni dužni“

dok uzročnik ostaje netaknut, u sjeni i „uživa“ u neposluhu ljudi Gospodaru svih svjetova?!

*

Greška ljudskog uma je ta da se dao zaplesti u šejtansko kolo, što svjesno služeći zlu,

što nesvjesno pristajući uz „zle ljude“ dok se ostali upuštaju

 u izravnu borbu protiv zla u kojoj će sigurno poražen biti!

Pobjeđuju samo oni koji se zla ostave, leđa mu okrenu i krenu putem zalaganja

za dobro, dobro čine i dobru se nadaju, na to potpuno pravo imaju. , hn.

* 60. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu,

on vam je neprijatelj otvoreni,

*

* 208. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam

je, zaista, neprijatelj otvoreni.

*

* 61. i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i

slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,

* 62. i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj

otvoreni.

*

UZROK PATNJI

* 48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a

zabrana se klonili –

* 49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati –

* 50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,

* 51. a on je, doista, sama istina

* 52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!

*

UZROK DA SE NEČIJI ŽIVOT SAČUVA

* 32. Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije

nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da

je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao

da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili,

ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.

*

* 116. A kad smo melekima rekli: “Sedždu učinite Ademu!” – svi su

sedždu učinili, samo Iblis nije htio.

* 117. “O Ademe,” – rekli smo – “ovaj je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi,

zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se

onda mučiš.

*

ZLO

* 41. I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio:

“Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!”

*

* 199. Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se

kloni!

* 200. A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha,

On uistinu sve čuje i zna.

* 201. Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i

odjednom dođu sebi,

* 202. dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze

sebi.

*

* 81. Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.

* 82. A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im

protivnici.

* 83. Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na

zlo navraćaju?

* 84. Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!

*

* 41. I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio:

“Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!”

* 169. On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono

što ne znate.

*

* 268. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah

vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve,

* 269. On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je znanje

darovano – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su

razumom obdareni.

*

PRIMIRJE

* 35. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s

vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.

Uzročnik likuje dok “ti” suze roniš!?

. . . sad znaš i zašto.

Kad sve ovo znaš opravdanje za pogrešno djelovanje u životu nemaš.

„Uživaj slobodu /najveću ne zasluženu blagodat/ odgovorno!“

VVD. hn.

hajjenezir
možete dosta toga saznati budete li pratili moje pisanje.

Komentariši