Tko hoće pročitati će – tko hoće usvojit će?!

                      S V A K I   Č O V J E K   T R E B A   Z N A T I ,

                             G O S P O D A R A    I Z A B R A T I !

Čovjek kad napuni 40 godina treba ovo znati i izabrati,                      

Da ne postoje dvije Istine,

Da je stvorenje, a ne Stvoritelj,

Da je smrtno biće,

Da ništa na ovaj svijet nije donio i da ništa neće niti ponijeti,

Da je svojevoljno pristao na život u otuđenosti,

Da je slobodan neuznemiravan brati,(bliže se izbori)

Da je darovan nebrojenim blagodatima (nezasluženim darovima),

Da zahvalnost iskazuje Stvoritelju svome,

Da se pita,

Da odgovore daje,

Da pita onog koji zna,

Da je uvijek ovisan,

Da je sluga,

Da posjeduje svijest i savjest,

Da ljubi,

Da vrši volju Ljubljenog,                                                                                                   

Da istražuje zakonitosti, piše, čita računa, razlučuje (sije i prosijava),

Da otkriva i razotkriva,

Da je nekad sve znao, ali zbog samovoljnog udaljavanja zaboravio,

Da će se vratiti svom’ istinskom Gospodaru,

Da će pitan biti,

Da će odgovarati,

Da će prema zaslugama nagrađen ili kažnjen biti,

Da su mu darovani određenim talenti,

Da je slobodan njima raspolagati samostalno odlučujući,

Da je obdaren čulima – osjetilima,

Da je obdaren osjećajima,

Da je obdaren instinktima,

Da je obdaren strahovima,

Da je umom obdaren,

Da je plod Ljubavi,

Da je ne samo materijalno biće,

Da je i duhovno biće,

Da je pozvan činiti dobro,

Da je pozvan odvraćati od zla,

Da je pozvan opraštati i oprostu se nadati,

Da je pozvan milosti Gospodara svoga nadati se,

Da je pozvan Istinu ljubiti, …………………………….snivati,

Da bira one koji će mu najbolje služiti a ne nad njim gospodariti.

                (ne propusti, biraj – izaberite)

                              S r e t n o    T i    b i l o !  

              “Sve vas ljubim na svoj način”

Š t o    b e s p l a t n o    p r i m i h   b e s p l a t n o   i  d i j e l i m !                 

Svaku sreću, mir i dobro Ti!,

VVVD.

hn.

hajjenezir
možete dosta toga saznati budete li pratili moje pisanje.

2 komentara

Komentariši