“1000 pitanja – 1000 odgovora!”

hn. B – R – R, Pozdrav, braći: "Esselamu ‘alejkum"  – "Mir i spas Božiji vam želim!" (dijelim) Pozdrav, polu-braći. "Mir Tebi!" Umjesto uvoda: "Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju propadoše!" Pa zar baš nema niko ko bi ovo prokomentarisao. Da se ne plašiš možda? ……………..koga?………….čega?……..šta?             P O Č I NJ E…

Nastavi čitanje →

“Z a – o n e – k o j i – b u d e t e – p r a t i l i – m o j a – p r o m i š l j a n j a “

Esselamu ‘alejkum! Mir i spas Božiji Ti  – želim!, U nastvaku ću koliko je to moguće više redovno objavljivati svoja razmišljanja o  meni tebi, nama, njima, svima u vezi svakodnevnog života i rada te stanju našeg znanja i poimanja koje- koga i koje-čega, koja sam zapisao i sada to hoću sa Tobom da podijelim. "Što…

Nastavi čitanje →